bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
MODYFIKACJA REGULAMINU ORAZ FORMULARZA OFERTOWEGO PROCEDURY KONKURSU OFERT WRAZ Z NEGOCJACJAMI NA DZIERŻAWĘ DOMU GOŚCINNEGO „HUTNIK” W STALOWEJ WOLI ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 12 na okres 20 lat.
 
Nr sprawy MR–AG–223–6/2017                                                                         Stalowa Wola, dnia 2.10.2017 r.
 
 
 
 
MODYFIKACJA REGULAMINU ORAZ FORMULARZA OFERTOWEGO
PROCEDURY KONKURSU OFERT WRAZ Z NEGOCJACJAMI
NA DZIERŻAWĘ DOMU GOŚCINNEGO „HUTNIK” W STALOWEJ WOLI
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 12 na okres 20 lat.
 
 
Adresat
(wszyscy nabywcy regulaminu)
 
 
 
Dotyczy postępowania ogłoszonego w dniu 26.09.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na oddanie przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli nieruchomości do odpłatnego korzystania na podstawie umowy dzierżawy.
 
W Rozdz. III ust. 2 pkt 2.1 jest:
Zakres podstawowych prac remontowo-budowlanych do wykonania przez Dzierżawcę jest następujący:
 
Po modyfikacji w Rozdz. III ust. 2 pkt 2.1 ma być:
Przykładowy zakres podstawowych prac remontowo-budowlanych do wykonania przez Dzierżawcę jest następujący:
 
W Rozdz. III ust. 2 pkt 2.4 jest:
Prace remontowe wyszczególnione powyżej Oferent zobowiązuje się wykonać w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
 
Po modyfikacji w Rozdz. III ust. 2 pkt 2.4 ma być:
Prace remontowe podstawowe, spośród wyszczególnionych powyżej Oferent zobowiązuje się wykonać w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
 
Do Rozdz. III ust. 2 dodaje się pkt 2.6 oraz pkt. 2.7 o następującym brzmieniu:
 
2.6. Zakres prac dodatkowych, ich koszt oraz ewentualna bonifikata udzielona Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego z tytułu prowadzenia inwestycji na obiekcie – będą przedmiotem etapu II procedury, negocjacji.
2.7. Zakres prac remontowo- modernizacyjnych obiektu przekraczające wskazany w pkt. 2.1 zakres podstawowy, będzie określony w załączniku do umowy dzierżawy.
 
Do Rozdz. XIII dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:
Po przeprowadzeniu negocjacji o wyborze Dzierżawcy zadecyduje: zaoferowana stawka czynszu, zakres prac remontowo- modernizacyjnych podstawowych oraz dodatkowych, deklarowany koszt nakładów inwestycyjnych, termin realizacji ww. prac oraz okres obowiązywania bonifikaty.
 
W formularzu ofertowym (ofercie wstępnej) modyfikuje się rozdz. 2 ust. 4, który przyjmuje następujące brzmienie:
 
Zobowiązuję się ponieść koszty prac remontowo - budowlanych przedmiotu dzierżawy (deklarowana wysokość nakładów finansowych) w kwocie _____________________________ zł (nie mniej niż 300.000,00 zł, słownie: trzysta tysięcy złotych)
w tym:
Kwota _______________ dotyczy podstawowych prac remontowo-budowlanych na obiekcie.
Kwota _______________ dotyczy dodatkowych inwestycji nieobjętych zakresem podstawowym.
 
 
W związku z dokonaną modyfikacją, Wydzierżawiający zmienia termin składania ofert oraz
 
Termin składania ofert (ETAP I procedury) upływa w dniu 16.10.2017 r. godz. 12:00, przy czym wiążący jest dzień i godzina wpływu oferty do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie do dnia 16.10.2017 r. godz. 12:00
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2017-10-02
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-10-02 13:40
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-10-02 13:42
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 25 września 2018r. 17:02:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.