bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy postępowania przetargowego - Roboty budowlane do zad. pn.: Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego
MR – AG – 3121 – 01/17                                                                                   Stalowa Wola, 5.10.2017
 
 
Informacja z otwarcia ofert
 
Dotyczy postępowania przetargowego: Roboty budowlane do zadania pn.: Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego - dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020.
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) informuję:
1.   Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 3.321.036,08 zł brutto.  
2.   W postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
 
Lp. Nazwa i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Dane zawarte w ofertach wykonawcy
Cena brutto Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji i rękojmi Warunki płatności
1 Konsorcjum firm:
„TECHART” Sp. z o. o.
Piwoda 150
37-522 Wiązownica – Lider Konsorcjum
 
Firma Remontowo – Budowlana „PIOTROWSKI”
Paweł Piotrowski, Piwoda 150
37-522 Wiązownica – Partner Konsorcjum
 
4.512.368,10 zł
 
Zgodny z SIWZ (do dnia 15 sierpnia 2018 roku.)
 
7 lat
 
Zgodnie z SIWZ (30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury)
 
2
 
Firma Budowlana
REM-BUD-I
Bronisław Drąg
Spółka Jawna
Al. Jana Pawła II 60B
37-450 Stalowa Wola
 
 
5.184.539,91 zł
 
Zgodny z SIWZ (do dnia 15 sierpnia 2018 roku.)
 
5 lat
 
Zgodnie z SIWZ (30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury)
 
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) oraz Rozdz. IX SIWZ pkt. 4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp - w terminie 3 dni od zamieszczenia ww. informacji na stronie internetowej Zamawiającego. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.
 

 
Otrzymują:
1 x publikacja na stronie internetowej Zamawiającego
1 x a/a
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2017-10-05
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-10-05 16:25
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 25 września 2018r. 16:50:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.