bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o nr sprawy MR-AG-3121-3/18 na zad. pn.: Stworzenie przestrzeni kulturalno-edukacyjnej w zabytkowym budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli – ROBOTY BUDOWLANE etap II


UWAGA: Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500148441-N-2018 z dnia 27-06-2018 r.
NAZWA ZAMÓWIENIA
Stworzenie przestrzeni kulturalno-edukacyjnej w zabytkowym budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli – ROBOTY BUDOWLANE etap II

NR SPRAWY:
MR – AG – 3121 – 3/18
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej w dalszej treści ustawą Pzp, o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 5 225 000 euro.
 
Zamówienie jest realizowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Infrastruktura kultury 2018.

DATA OGŁOSZENIA: 20.06.2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 6.07.2018Załączniki 
1)     SIWZ
2)     Ogłoszenie nr 576285-N-2018 z dnia 2018-06-20 r.
3)     Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ


Załączniki w wersji edytowalnej:
4)     Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – Załącznik nr 1.
5)     Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2.
6)     Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3.
7)     Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik nr 4.
8)     Wykaz kadry – Załącznik nr 5.
9)     Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 6.
10)  Wzór oświadczenia dotyczący grupy kapitałowej – Załącznik nr 8.
11)  Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy w związku z przygotowaniem oferty do postępowania – Załącznik nr 9.
12)  Klauzula informacyjna dotycząca RODO – Załącznik nr 10.

 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2018-06-20
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2018-06-20 15:11
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2018-06-28 14:34
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 18 października 2018r. 12:10:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.