bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załącznik nr 1 do  zarządzenia nr 6/2016

Regulamin udostępniania i cennik opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

§ 1

Udostępnienie przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli fotografii, materiałów archiwalnych lub innych informacji sektora publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz.352) we wszelkiego rodzaju publikacjach oraz dla celów badań naukowych, a także wydawanie zgody na reprodukowanie wizerunków dzieł i zgody na filmowanie, następuje na zasadach określonych niniejszym regulaminem, przy uwzględnieniu przepisów ww. ustawy jak również Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe.

§ 2

1.     Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania następuje na podstawie pisemnego zamówienia skierowanego pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną do Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

2.     Pisemny wniosek o którym mowa w pkt. 1 powinien zawierać wszystkie informacje niezbędne do identyfikacji osoby zamawiającej oraz przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz informacje o planowanym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, w tym rodzaj kopii oraz zakres rozpowszechniania materiału oraz w przypadku fotografii rodzaj i format zdjęcia.

§ 3

1.     Stawki opłat wynoszą w przypadku udostępniania lub przekazywania informacji, o których mowa w § 1:

1)    za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – od 50 zł do 118 zł za jednorazowe udostępnienie;

2)    w postaci kopii (reprodukcji) cyfrowej – od 30 zł do 172 zł za jeden skan lub fotografię cyfrową zapisane na nośniku cyfrowym;

3)    w postaci fotografii lub skanu:

a)    za sztukę w formacie nie większym niż 50 x 60 cm – od 30 zł do 168 zł,

b)    za 1 m2 w formacie większym niż określony w lit. a – 513 zł;

4)    w postaci papierowej:

a)    za jedną stronę odbitki lub wydruku kolorowego:

                I.    w formacie A4 – od 5 zł do 33 zł,

               II.    w formacie A3 – od 10 zł do 61 zł,

b)    za jedną stronę odbitki lub wydruku czarno-białego:

                I.    w formacie A4 – od 0,30 zł  do 25 zł,

               II.    w formacie A3 – od 0,40 zł do 45 zł;

5)    w postaci nagrania dźwięku lub obrazu na nośnik cyfrowy – od 15 zł do 63 zł za każdą rozpoczętą godzinę nagrania;

6)    w sposób lub w postaci innych niż określone w w/w pkt od 5 zł do 86 zł za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy pracownika muzeum.

2.     Wysokość opłaty w przedziałach kwotowych opisanych w pkt. 1 będzie ustalana indywidualnie dla każdego zamówienia przez uprawnionego pracownika Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, przy uwzględnieniu nakładu pracy niezbędnego do realizacji zamówienia , stopnia skomplikowania zamówienia, czasu  i środków niezbędnych do realizacji zamówienia oraz innych czynników mogących wpłynąć na koszt realizacji zamówienia.

3.     W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli może wydać zgodę na nieodpłatne udostępnianie i wykorzystanie zamówionych materiałów.

4.     W wypadku wykonanej już fotografii cyfrowej danego obiektu, istniejącej w bazie Muzeum, sama fotografia w postaci pliku cyfrowego o rozdzielczości do 2500 pikseli dłuższego boku w formacie JPG udostępniana jest nieodpłatnie.

§ 4

Informacje sektora publicznego o których mowa w § 3 powyżej udostępniane są po podpisaniu umowy o udostępnienie materiału fotograficznego i archiwalnego.

§ 5

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli nie udostępnia fotografii obiektów oraz materiałów archiwalnych, do których nie przysługują mu prawa autorskie umożliwiające swobodne dysponowanie wizerunkiem chronionego dzieła sztuki.

§ 6

Wykorzystanie udostępnionych materiałów następuję pod warunkiem umieszczenia klauzuli: materiały ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

§ 7

W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku o udostępnienie przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli fotografii, materiałów archiwalnych lub innych informacji sektora publicznego, wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 23 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ( Dz. U. z 2016 r. poz.352).

§ 8

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ( Dz. U. z 2016 r. poz.352) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe.Zarządzenie nr 6/2016

Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
z dnia 1 września 2016r.
 
w sprawie  wprowadzenia do stosowania cennika usług świadczonych przez
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
 
§ 1
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ustala do stosowania cennik  świadczonych usług:

1)      Załącznik nr 1 do  zarządzenia nr 6/2016 - Regulamin udostępniania i cennik opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

2)      Ceny biletów na wystawy, lekcje muzealne, wycieczki i warsztaty organizowane przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłaszane są w postaci decyzji Dyrektora
 
3)      Cennik przesyłek zakupionych wydawnictw i pamiątek - Wysyłka towaru następuje zgodnie z regulaminem sklepiku muzealnego. 
 
4)   Wynajem sal:
Urodziny w Muzeum - 200,00 zł - cena obejmuje najem Sali Edukacyjnej oraz warsztaty pod opieką pracownika Muzeum.
 1. Konferencje, spotkania i imprezy okolicznościowe (do godz. 20.00)*
 2. Sala edukacyjna - 400,00 zł
 3. Sala konferencyjna - 700,00 zł
Stawka za wynajem do 8 godz. zegarowych.
 1. Wesela i pozostałe imprezy okolicznościowe
 2. Sala edukacyjna - 600,00 zł
 3. Sala konferencyjna - 900,00 zł
Stawka za wynajem do 24 godz. zegarowych.
 1. Ślub w plenerze (najem ogródka) – 200,00 zł
 2. Wynajem dziedzińca Muzeum na imprezy plenerowe - 1000,00 zł
 3. Wynajem sprzętu (do dyspozycji w budynku Muzeum)
 
 
Nagłośnienie z obsługą za pierwszą godzinę 60,00
za każdą następną 40,00 zł
za dobę 300,00 zł
Projektor multimedialny bez obsługi za pierwszą godzinę 30,00 zł
za każdą następną 20,00 zł
za dobę 100,00 zł
Projektor multimedialny z obsługą za pierwszą godzinę 60,00 zł
za każdą następną 30,00 zł
za dobę 300,00 zł
Telewizor LCD + DVD (opcjonalnie kino domowe) za pierwszą godzinę 40,00  zł
za każdą następną 30,00 zł
za dobę 200,00 zł
 
 

5) Sesje zdjęciowe w Muzeum.

 • Sesja na wystawach w Muzeum przy ul. Sandomierskiej 1 - 150,00 zł (3 godz. zegarowe)
 • Sesja na dziedzińcu Muzeum „Plenerowa Galeria Rzeźb" przy ul. Sandomierskiej 1 - 50,00 zł
 • Sesja na wystawach w Muzeum i na dziedzińcu przy ul. Sandomierskiej - 180,00 zł.
 • Sesja Specjalna - na życzenie klienta istnieje możliwość udostępnienia wybranej ekspozycji poza godzinami pracy Muzeum - 300,00 zł
Sesje realizowane są w godzinach pracy Muzeum, po uprzedniej rezerwacji.
 
§ 2
Wszystkie ceny są cenami brutto.
 
§ 3
W przypadku zdjęć wykonywanych na zlecenie przez Muzeum negatywy pozostają w zasobach Muzeum
 
§ 4
 1. Dyrektor Muzeum może udzielić następujących rabatów od obowiązujących kwot dot. cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia w wysokości:
a)    klienci indywidualni – 20 %
b)    pracownicy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli – 70 %
 1. Uczniowie i studenci uprawnieni są do zniżki w wysokości 50%.
 2. Dyrektor ustala stały rabat dla pracowników Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na zakup wydawnictw oraz pozostałych towarów po cenie zakupu.
 
§ 5
Na wszystkie inne usługi, nie wymienione w cenniku stosuje się ceny umowne.
 
§ 6
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Muzeum Regionalnego może odstąpić od pobrania opłaty
w zamian za wykonanie na rzecz Muzeum innych usług lub przekazanie nieodpłatnie wydawnictw itp.
 
§ 7
Traci moc zarządzenie nr 28/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.
 
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
 
 
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Lucyna Mizera
 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłMarcin Młynarski - Spec. ds. zamówień publicznych i promocji2016-09-06
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2016-09-06 10:36
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2020-01-31 10:27
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 09 sierpnia 2020r. 13:22:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.