MR-AG-K-312-1/21                                                                                           Stalowa Wola 30.12.2021
 
 
 
INFORMACJA
O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
 
 

 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli informuje o pozytywnym rozstrzygnięciu Konkursu na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 

Zwycięzcą Konkursu został uczestnik: STUDIO  SFERY Ewelina Cis & Konrad Maciejewicz.
Najwyższą punktację otrzymał projekt nr 1 autorstwa ww. Uczestnika.
 

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną przez członków Jury Konkursowego:
 
 
Nazwa uczestnika  
Punktacja łącznie
 
2 CODE  Sp. z o. o. Krzysztof Drumiński Projekt 1 63 pkt.
Projekt 2 66 pkt.
STUDIO SFERY
Ewelina Cis & Konrad Maciejewicz
Projekt 1 110 pkt.
Projekt 2 77 pkt.
BETON Marta Rowińska
Lech Rowiński
Projekt 1 93 pkt.
Projekt 2 97 pkt.
 
 
 
 
 
Dziękujemy za udział w Konkursie.
 

 
Dyrektor
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1 x Uczestnicy konkursu
1 x publikacja na stronie internetowej BIP
1 x publikacja na stronie internetowej Muzeum
1 x a/a
 
 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2021-12-30
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2021-12-30 15:10


 
Nr sprawy: MR-AG-K-312-1/21                                                                                     Stalowa Wola 17.11.2021
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 


Dotyczy: Konkursu na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 

 
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli informuje, że do etapu II Konkursu na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaklasyfikowani zostali następujący Uczestnicy:
 
 1. Studio SFERY Ewelina Cis & Konrad Maciejewicz
 2. Beton Marta Rowińska Lech Rowiński
 3. Krzysztof Drumiński 2 CODE Sp. z o. o.
 
 
Informuję, że w ramach etapu I Konkursu do dnia 7.11.2021 godz. 23:59 Organizator otrzymał 8 zgłoszeń, w tym 2 Uczestników nie spełniło wymogów formalnych konkursu (brak wdrożonych min. 3 projektów; brak dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wdrożonych dokumentów):
 
 1. Lotna Anita Kamila Sochacka (154 pkt.)
 2. Studio SFERY Ewelina Cis & Konrad Maciejewicz (193 pkt.)
 3. Edyta Stadnicka – brak spełnienia warunków udziału
 4. Agencja Reklamowa Anna Turkiewicz  (151 pkt.)
 5. Beton Marta Rowińska Lech Rowiński (186 pkt.)
 6. Krzysztof Drumiński 2 CODE Sp. z o. o. (158 pkt.)
 7. KDMC (136 pkt.)
 8. Kaja Komar – brak spełnienia warunków udziału
 
 
Organizator zaprosi wybranych Uczestników do udziału w II etapie Konkursu.

Dziękujemy za złożenie zgłoszeń i udział w Konkursie.
 
 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2021-11-17
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2021-11-17 13:58

 
 
Biuletyn Informacji Publicznej
 
O G Ł O S Z E N I E   O   K O N K U R S I E
 
 
 
 1. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Aneta Garanty zaprasza do udziału w otwartym konkursie na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie Zwycięzcy, któremu Organizator zleci opracowanie nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej Muzeum.
 3. Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy i ogólnopolski.
 4. Konkurs jest adresowany do: osób prawnych, spółek osobowych, i do pełnoletnich osób fizycznych, będących profesjonalistami w zakresie projektowania graficznego, a także do studentów kierunków związanych z projektowaniem graficznym, działających zarówno indywidualnie, jak i zespołach projektowych, zwanych dalej „Projektantami”.
 5. Terminy:
 1. Nadsyłanie portfolio – do 7.11.2021, do godziny 23:59.
 2. Rozstrzygnięcie I etapu konkursu – do 15.11.2021. (wybranie przez Jury Konkursowe 3 projektantów/firm projektowych oraz zaproszenie ich do udziału w II etapie Konkursu).
 3. Przygotowanie prac konkursowych identyfikacji wizualnej przez wybranych 3 projektantów/ studia projektowe – do 5.12.2021, do godziny 23:59.
 4. Wyłonienie zwycięzcy – do 20.12.2021.
 5. Przygotowanie pełnej identyfikacji wizualnej zgodnej z Załącznikiem nr 1 przez zwycięzcę: do 30 dni po podpisaniu umowy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania Konkursu poza wymienione w punkcie 1-4 terminy, o czym poinformuje Uczestników Konkursu każdego z osobna za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail, jak również poprzez zamieszczenie zmian Regulaminu na stronie internetowej.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu oraz załącznikach do Regulaminu. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.bip.muzeum.stalowawola.pl/
 
 
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Zakres identyfikacji wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Załącznik nr 2 - Kryteria oceny w I i II etapie konkursu
Załącznik nr 3 - Projekt umowy z Finalistą
Załącznik nr 4 - Projekt umowy ze Zwycięzcą

Załącznik A - struktura Muzeum (schemat)
Załącznik B - logo Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
Załącznik C - przykłady zastosowania identyfikacji wizualnej Muzeum COP
 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2021-10-20
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2021-10-20 14:53
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2021-10-21 09:32
rozwiń archiwum
zwiń archiwum