Stalowa Wola, dnia 5.07.2022
 
 
MR-D-3122-KULTURA-1/22
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU
Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 3, prowadzone przez Miasto Stalowa Wola, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 poz. 194) w zw. z art. 11 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuje o udzieleniu zamówienia na przygotowanie i wykonanie koncertów związanych z 4-dniowymi obchodami Jubileuszu 85-Lecia powstania COP wraz z galą otwarcia Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego – wydarzenia objętego Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
 

Koncerty wraz z wydarzeniami artystycznymi mają odbyć się w Stalowej Woli przed budynkiem Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w dniach 7, 8, 9, 10 lipca 2022 r.
 

Umowa została zawarta z podmiotem: Justpoint Sp. z o.o., Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Chodakowskiej 26/32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 625484, NIP 1132912922, REGON 36480919400000. 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2022-07-05
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2022-07-05 14:31

 
Stalowa Wola, dnia 30.06.2022
 
MR-D-3122-KULTURA-1/22
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 3, prowadzone przez Miasto Stalowa Wola, działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 poz. 194) w zw. z art. 11 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na przygotowanie i wykonanie koncertów związanych z 4-dniowymi obchodami Jubileuszu 85-Lecia powstania COP wraz z galą otwarcia Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.
 

 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2022-06-30
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2022-06-30 16:45