bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy edukator muzealny

Stalowa Wola 6.09.2018 r.

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy edukator muzealny

w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ,

ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola

 

Wymagania:

* wykształcenie wyższe (preferowane: kulturoznawstwo, historia sztuki, pedagogika, kierunki artystyczne w obrębie sztuk wizualnych);

* biegła znajomość języka obcego (preferowany język angielski);

* umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku;

* obsługa komputera i urządzeń biurowych, znajomość programów z pakietu Microsoft Office;

* doświadczenie w pracy metodą projektu (preferowane: projekty z dziedziny edukacji kulturowej);

* doświadczenie w pracy z dziećmi/młodzieżą/dorosłymi/seniorami;

* doświadczenie w prowadzeniu wystąpień publicznych;

* doświadczenie w pracy manualnej (preferowane: techniki współczesnych sztuki wizualnych);

* etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;

* obowiązkowość, rzetelność i terminowość;

* lojalność i odpowiedzialność;

* umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych,

* umiejętność pracy w zespole;

* kreatywność.

Oferujemy:

Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;

Współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów;

Obowiązki:

* Opracowywanie, przygotowywanie i realizacja muzealnej działalności edukacyjnej poprzez takie formy jak m.in.: warsztaty edukacyjne, wykłady o sztuce, oprowadzania po wystawach, konkursy wiedzy o sztuce;

* Koordynacja bieżącego ruchu odbiorców muzealnej działalności edukacyjnej;

* Współpraca ze szkolnictwem instytucjonalnym na każdym poziomie kształcenia, w tym Uniwersytetami Trzeciego Wieku, kuratoriami i ośrodkami metodycznymi, instytucjami społeczno-kulturalnymi;

* Opracowywanie bieżących pomocy dydaktycznych na potrzeby różnych form działalności edukacyjnej, w szczególności: prezentacji do wykładów, kart pracy do warsztatów i konkursów; folderów edukacyjnych;

* Promowanie działalności edukacyjnej muzeum na forum muzealników polskich.

* Inne obowiązki w ramach pracy działu

Sposób aplikacji: tylko drogą elektroniczna. Dokumenty prosimy przesyłać na wskazany adres poczty elektronicznej.

Termin składania aplikacji: 21.09.2018

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: październik 2018

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – pełen etat

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.muzeum.stalowawola.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wymagane dokumenty:

• C.V.,

• list motywacyjny,

• kopia dyplomu,

• certyfikaty, opinie, rekomendacje,

• poświadczenie znajomości języka obcego,

• ew. kopie świadectw pracy.

List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim); Portfolio /Życiorys (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko edukator ogłoszonego 21 czerwca 2018 r. i prowadzonego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na: rpac@muzeum.stalowawoal.pl

Procedura naboru:

Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.

4. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Regionalne W Stalowej Woli od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. E-mail kontaktowy: iod@zuzmak.com

6. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

b) prawo do usunięcia danych;

c) ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Lucyna Mizera

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2018-09-06
Publikujący Paweł Szegda - Specjalista ds. inwestycji 2018-09-06 20:07
Modyfikacja Paweł Szegda - Specjalista ds. inwestycji 2018-09-06 20:16
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 25 kwietnia 2019r. 22:14:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.