bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy – księgowa
                                                                                                                                                            Stalowa Wola 28.09.2018 r.
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy – księgowa
w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ,
ul. Sandomierska 1,  37-450 Stalowa Wola
 
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne, prawnicze lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków,
 • co najmniej roczny staż pracy na stanowisku księgowej,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • doświadczenie w sporządzaniu i realizacji wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych lub krajowych,
 • doświadczenie w rozliczaniu uzyskanych środków pomocowych,
 • prawo jazdy kat. B
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 • obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
 • lojalność i odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych,
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność.
Oferujemy:
Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury
Obowiązki:
 • sporządzanie sprawozdań finansowych firmy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • obsługa programu Optima
 • obsługa programu PŁATNIK
 • rozliczanie projektów krajowych i unijnych
 • obsługa kasy (wystawianie faktur i paragonów)
 • obsługa poczty
 • dekretowanie oraz księgowanie dokumentów,
 • bieżące rozliczenia z instytucjami finansowymi (w tym bankami),
 •  uzgadnianie sald z partnerami biznesowymi,
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów podatkowych
 • rozliczanie podatku VAT,
 • wprowadzanie dokumentów do poszczególnych rejestrów
 • prowadzenie rozliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • zawieranie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • archiwizacja dokumentów
 
Sposób aplikacji: tylko drogą elektroniczną. Dokumenty prosimy przesyłać na wskazany adres poczty elektronicznej : rpac@muzeum.stalowawola.pl
Termin składania aplikacji: 15.10.2018
Planowany termin zatrudnienia w instytucji:   listopad 2018
Forma zatrudnienia: umowa o pracę  – pełen etat
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.muzeum.stalowawola.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Wymagane dokumenty:
•            C.V.,
•            list motywacyjny,
•            kopia dyplomu,
•            certyfikaty, opinie, rekomendacje,
•            kopie świadectw pracy.
List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
Portfolio /Życiorys (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko księgowa ogłoszonego 28.10.2018 r. i prowadzonego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
Podstawa prawna:
pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na: rpac@muzeum.stalowawoal.pl
Procedura naboru:
Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:
I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.
 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:
 1. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli, informuje, iż będzie  Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
 2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 
 4. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Regionalne W Stalowej Woli od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. E-mail kontaktowy: iod@zuzmak.com
 6. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:
a)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
b)     prawo do usunięcia danych;
c)    ograniczenia przetwarzania danych;
d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)     prawo do przenoszenia danych;
f)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji.
 
Lucyna Mizera
                                                                                     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłPaweł Szegda - Specjalista ds. inwestycji2018-09-28
Publikujący Paweł Szegda - Specjalista ds. inwestycji 2018-09-28 13:53
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 25 kwietnia 2019r. 22:49:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.