bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy na stanowisko: EDUKATOR MUZEALNY w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli


Stalowa Wola 12.02.2019 r.

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy edukator muzealny

w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli,

ul. Rozwadowska 12,  37-450 Stalowa Wola

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: kulturoznawstwo, historia sztuki, pedagogika, kierunki artystyczne w obrębie sztuk wizualnych);
 • biegła znajomość języka obcego (preferowany język angielski);
 • umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku;
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych, znajomość programów z pakietu Microsoft Office;
 • doświadczenie w pracy metodą projektu (preferowane: projekty z dziedziny edukacji kulturowej);
 • doświadczenie w pracy z dziećmi/młodzieżą/dorosłymi/seniorami;
 • doświadczenie w prowadzeniu wystąpień publicznych;
 • doświadczenie w pracy manualnej (preferowane: techniki współczesnych sztuki wizualnych);
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 • obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
 • lojalność i odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych,
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność.

Oferujemy:

Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;

Współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów;

Obowiązki:

 • Opracowywanie, przygotowywanie i realizacja muzealnej działalności edukacyjnej poprzez takie formy jak m.in.: warsztaty edukacyjne, wykłady o sztuce, oprowadzania po wystawach, konkursy wiedzy o sztuce;
 • Koordynacja bieżącego ruchu odbiorców muzealnej działalności edukacyjnej;
 • Współpraca ze szkolnictwem instytucjonalnym na każdym poziomie kształcenia, w tym Uniwersytetami Trzeciego Wieku, kuratoriami i ośrodkami metodycznymi, instytucjami społeczno-kulturalnymi;
 • Opracowywanie bieżących pomocy dydaktycznych na potrzeby różnych form działalności edukacyjnej, w szczególności: prezentacji do wykładów, kart pracy do warsztatów i konkursów; folderów edukacyjnych;
 • Promowanie działalności edukacyjnej muzeum na forum muzealników polskich.
 • Inne obowiązki w ramach pracy działu

Sposób aplikacji: tylko drogą elektroniczna. Dokumenty prosimy przesyłać na wskazany adres poczty elektronicznej.

Termin składania aplikacji: 25.02.2019 r.

Planowany termin zatrudnienia w instytucji:  marzec 2019

Forma zatrudnienia: umowa o pracę  – pełen etat

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.muzeum.stalowawola.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wymagane dokumenty:

•            C.V.,

•            list motywacyjny,

•            kopia dyplomu,

•            certyfikaty, opinie, rekomendacje,

•            poświadczenie znajomości języka obcego,

•            ew. kopie świadectw pracy.

List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
Portfolio /Życiorys (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko edukator ogłoszonego 12.02.2019 r. i prowadzonego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na: rpac@muzeum.stalowawola.pl

 

Procedura naboru:

Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 5. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.
 6. Rekrutacja na stanowisko „Edukator” jest prowadzona w wyniku realizacji projektu:  pn. Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

 1. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli, informuje, iż będzie  Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
 2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 
 4. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Regionalne W Stalowej Woli od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. E-mail kontaktowy: iod@zuzmak.com
 6. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

b)     prawo do usunięcia danych;

c)    ograniczenia przetwarzania danych;

d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)     prawo do przenoszenia danych;

f)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji.
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenieo naborze _12.02.2019 _pdf Plik pdf 481.09 KB
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2019-02-12
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2019-02-12 13:00
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2019-02-14 12:24
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 20 lipca 2019r. 03:32:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.