bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312-23/18 na zad. pn.: Opracowanie scenariusza wykonawczego oraz zaprojektowanie i wykonanie kontentu multimedialnego dla Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

Nr sprawy MR–AG–ZO–312–23/18                                                            Stalowa Wola, dnia 9/08/2018 r.
 
 
  
INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 

  
Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli działając na podstawie o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie pn.: Opracowanie scenariusza wykonawczego oraz zaprojektowanie i wykonanie kontentu multimedialnego dla Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, została wybrana oferta nr 2 złożona przez firmę: VIDIFILM Alicja Schatton-Lubos, ul. Wolności 13, 42-674 Zbrosławice.
 
 
I.       Zapytanie ofertowe o nr sprawy MR-AG-312-23/18 zostało opublikowane w dniu 16.07.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip zakładka: ZAPYTANIA OFERTOWE 2018.
II.     Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe:
 
Oferta nr I
Nolabel Sp. z o. o., ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków
Cena oferty: 98.000,00 zł (netto), 120.540,00 zł (brutto)
Doświadczenie kadry Wykonawcy w realizacji filmów-prezentacji dla muzeów i wykonanych w oparciu o co najmniej następujące zabiegi techniczne: 1. animacja, 2. composting, 3. uprzestrzennienie ikonografii, 4. ożywienie starych fotografii, 5. wprowadzenie postaci wkomponowanych w autentyczne materiały (aktorzy lub statyści nagrani na greenboxie i odpowiednio osadzeni): 2 filmy/ prezentacje.
 
Oferta nr II
VIDIFILM Alicja Schatton-Lubos, ul. Wolności 13, 42-674 Zbrosławice
Cena oferty: 61.500,00 zł (netto), 75.645,00 zł (brutto)
Doświadczenie kadry Wykonawcy w realizacji filmów-prezentacji dla muzeów i wykonanych w oparciu o co najmniej następujące zabiegi techniczne: 1. animacja, 2. composting, 3. uprzestrzennienie ikonografii, 4. ożywienie starych fotografii, 5. wprowadzenie postaci wkomponowanych w autentyczne materiały (aktorzy lub statyści nagrani na greenboxie i odpowiednio osadzeni): 6 filmów/ prezentacji.
 
III.   Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
 
Opis kryterium Znaczenie
kryterium [%]
Opis metody przyznawania punktów
Cena za realizację całego
przedmiotu zamówienia
80 Proporcje matematyczne wg wzoru:
CENA min /CENA OFERTY BADANEJ
 80 [pkt]
Doświadczenie kadry Wykonawcy w realizacji filmów-prezentacji dla muzeów
i wykonanych w oparciu o co najmniej następujące zabiegi techniczne
1. animacja, 2. composting, 3. uprzestrzennienie ikonografii, 4. ożywienie starych fotografii, 5. wprowadzenie postaci wkomponowanych w autentyczne materiały (aktorzy lub statyści nagrani na greenboxie i odpowiednio osadzeni).
20  
Zgodnie z deklaracją wykonawcy:
2 filmy/ prezentacje
- 5 pkt.
3 filmy/ prezentacje
- 10 pkt.
4 i więcej filmów/ prezentacji
- 20 pkt.
    
IV.    Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 
Lp.
 
Nr oferty
 
KRYTERIUM NR 1
(max 80 pkt.)
KRYTERIUM NR 2
(max 20 pkt.)
Punktacja
1 I 75.645,00 zł (brutto) / 120.540,00 zł (brutto) = 0,63 x 80 = 50,40 pkt. 2 filmy/ prezentacje
- 5 pkt.
55,40 pkt.
2 II 75.645,00 zł (brutto) / 75.645,00 zł (brutto)
= 1,00 x 80 = 80,00 pkt.
6 filmów/ prezentacji
- 20 pkt.
 
100,00 pkt.
 
V.      Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
VIDIFILM Alicja Schatton-Lubos, ul. Wolności 13, 42-674 Zbrosławice
 
Uzasadnienie: Oferent spełnia wymagania specyfikacji zapytania ofertowego, posiada duże doświadczenie zawodowe w realizacji filmów-prezentacji dla muzeów i wykonanych w oparciu o wymagane w zapytaniu ofertowym zabiegi techniczne.
 
VI.    Niniejszą informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano uczestnikom postępowania.
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2018-08-09
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2018-08-10 09:36
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 12 grudnia 2018r. 13:10:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.