bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312-12/18 na zad. pn.: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych inwestycji pn.: Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby „Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego”
 
MR-AG–ZO–312–12/18                                                                          Stalowa Wola, dnia 9/04/2018 r.
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli działając na podstawie o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) oraz Rozdziału X, ust. 9 zapytania ofertowego o nr sprawy MR–AG–ZO–312–12/18 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie pn.: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych inwestycji pn.: Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby „Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego” przy ul. Rozwadowskiej 12 w Stalowej Woli została wybrana oferta nr 1 złożona przez firmę Arkon Atelier Sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 64/4, 80-402 Gdańsk.
 
Uzasadnienie:
I.       Zapytanie ofertowe zostało opublikowane:
1)   w dniu 26.03.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
2)   w dniu 28.03.2018 na portalu https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl/content/pe%C5%82nienie-nadzoru-autorskiego-nad-realizacj%C4%85-rob%C3%B3t-budowlanych-inwestycji-pn-rewaloryzacja
3)   w dniu 28.03.2018 na portalu Bazy Konkurencyjności Fundusze Europejskie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1099985
 
II.     Do dnia 5.04.2018 r. oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta nr 1
Arkon Atelier Sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 64/4, 80-402 Gdańsk
Cena: 20.000,00 zł (netto), 24.600,00 zł (brutto)
Słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset zł 00/100 (brutto)
Cena jednorazowego przyjazdu na budowę: 2.000,00 zł (netto), 2.460,00 zł (brutto)
słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt zł 00/100 (brutto)
 
Oferta nr 2
Zakład Usług Budowlanych Konzbud Zbigniew Konopka, ul. Żurawia 23, 37-464 Stalowa Wola
Cena: 42.500,00 zł (netto), 52.275,00 zł (brutto)
Słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć zł 00/100 (brutto)
Cena jednorazowego przyjazdu na budowę: 600,00 zł (netto), 738,00 zł (brutto)
słownie: siedemset trzydzieści osiem zł 00/100 (brutto).
 
III.   Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 
Lp. Nr oferty KRYTERIUM I
- 60%
KRYTERIUM II
- 20%
KRYTERIUM III
- 20%
Punktacja
łączna
1 I 24.600,00 (brutto) /
24,600 (brutto) =
1,00 x 60 = 60,00 pkt.
738,00 (brutto) / 2.460 (brutto) = 0,30 x 20 = 6,00 pkt. Nadzór autorski nad inwestycją w 2 obiektach
wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych
- 10 pkt.
76,00 pkt.
2 II 24.600,00 (brutto) /
52,275 (brutto) =
0,47 x 60 = 28,20 pkt.
738,00 (brutto) / 738 (brutto) = 1,00 x 20 = 20,00 Nadzór autorski nad inwestycją w 2 obiektach
wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych
- 10 pkt.
58,20 pkt.
 
IV.    Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano do realizacji zamówienia.
 
Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Arkon Atelier Sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 64/4, 80-402 Gdańsk. Oferent spełnia warunki podmiotowe specyfikacji zapytania ofertowego oraz posiada wymagane  doświadczenie. Oferent uzyskał największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Oferta cenowa Wykonawcy mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia w związku z powyższym ofertę uznano za korzystną. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 16.04.2018 r.
 
Niniejszą informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w zapytaniu ofertowym.
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2018-04-06
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2018-04-09 15:50
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 12 grudnia 2018r. 12:40:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.