bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy przetargu nieograniczonego o nr sprawy MR-AG-3121-3/18 na zad. pn.: Stworzenie przestrzeni kulturalno-edukacyjnej w zabytkowym budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli – ROBOTY BUDOWLANE etap II
MR – AG – 3121 – 3/18                                                                         Stalowa Wola, 6.07.2018
 
 
 
Informacja z otwarcia ofert
 
 
 
Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Stworzenie przestrzeni kulturalno-edukacyjnej w zabytkowym budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli – ROBOTY BUDOWLANE etap II.
 
Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwana dalej ustawą Pzp, przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 6.07.2018 r. o godz. 12:15. 
 
 
1.   Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 374 394,83 zł brutto, słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł 83/100.
2.   W postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
 
 
Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
 
Dane zawarte w ofertach wykonawcy
Cena
brutto
Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji i rękojmi Warunki płatności
1 P.P.U. WOMA Marek Woźniak
ul. Chmielna 41
37-464 Stalowa Wola
409 590,00 zł Zgodny
z SIWZ
 9 lat Zgodnie
z SIWZ
 
2
Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek
Nowosielec 288
37-400 Nisko
366 540,00 zł Zgodny
z SIWZ
9 lat Zgodnie
z SIWZ
 

3.   Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - w terminie 3 dni od zamieszczenia ww. informacji na stronie internetowej Zamawiającego. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.

 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2018-07-06
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2018-07-06 13:08
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 12 grudnia 2018r. 12:49:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.