bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy przetargu nieograniczonego o nr sprawy MR-AG-3121-9/18 na zad. pn.: Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych oraz rozbudowy budynku wystawowego COP, realizowanych w ramach Projektu pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli ...
MR – AG – 3121 – 9/18                                                                                    Stalowa Wola, 11.01.2019
 
 


Informacja z otwarcia ofert
 

 
Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych oraz rozbudowy budynku wystawowego COP, realizowanych w ramach Projektu pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”, Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, zwana dalej ustawą Pzp), przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 11.01.2019 r. o godz. 10:15. 
 
1.   Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 13 426 674,68 zł brutto, słownie: trzynaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery zł 68/100.
2.   W postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:
 
 
Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
 
Dane zawarte w ofertach wykonawcy
Cena
brutto
Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności
1 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 136A
41-208 Sosnowiec
20 719 998,21 zł zgodny
z SIWZ
9 lat zgodnie
z SIWZ
2 TEXOM Sp. z o. o.
Al. Pokoju 1
31-548 Kraków
 
15 668 802,72 zł
(cena oferty została skorygowana w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp – doprowadzono do zgodności z formularzem 2.2., (podczas otwarcia ofert odczytano kwotę przed korektą, tj. 12 738 864,00 zł brutto)).
zgodny
z SIWZ
5 lat zgodnie
z SIWZ
3 Zakład Remontowo – Budowlany Józef Bajek
Nowosielec 288
37-400 Nisko
18 047 782,84 zł zgodny
z SIWZ
9 lat zgodnie
z SIWZ
 
3.   Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - w terminie 3 dni od zamieszczenia ww. informacji na stronie internetowej Zamawiającego.
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2019-01-11
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2019-01-11 15:07
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 27 czerwca 2019r. 12:23:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.