bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Modyfikacja SIWZ o nr sprawy MR-AG-3121-01/18 dot. zad. pn.: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowanego ze środków UE w ramach działania 8.1
 
MR – AG – 3121 – 01/18                                                                  Stalowa Wola, dnia 12.02.2018 r.
 
 
 
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 

Dotyczy zamówienia pn.:
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowanego ze środków UE w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej w dalszej treści ustawą Pzp, Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w następującym zakresie:
 
1.   W załączniku nr 7 do SIWZ „Wzór umowy” błędnie wpisano zobowiązanie Wykonawcy,
- w Par. 4 ust 2. lit. h) JEST:
2. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest:
h) do opracowania opisu przedmiotu zamówienia dla postępowań mających na celu wyłonienie wykonawców: projektu budowlanego wykonawczego, robót budowlanych i dostaw w ramach Inwestycji oraz do sprawowania nadzoru nad wykonaniem ww. prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
 
- w Par. 4 ust 2. lit. h) POWINNO BYĆ:
2. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest:
h) do przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych i przeprowadzanie ich w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgodnie z Art. 15 ust. 4 pkt. 3 ustawy Pzp. (dotyczy części I).
 
 
2.   W załączniku A do SIWZ „OPZ” błędnie wpisano nazwę instrumentu finansowego UE,
- JEST:
NA CZAS REALIZACJI PROJEKTU, ZAMAWIAJACY PRZEKAŻE WYKONAWCY KOPIE DOKUMENTÓW:
a) Wniosek o wsparcie przedsięwzięcia w ramach Funduszu Spójności w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy,
 
- POWINNO BYĆ:
NA CZAS REALIZACJI PROJEKTU, ZAMAWIAJACY PRZEKAŻE WYKONAWCY KOPIE DOKUMENTÓW:
a) Wniosek o wsparcie przedsięwzięcia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy,
 
3.   Zamawiający informuje, że posiada ważną decyzję pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją techniczną, co zostało wskazane w Załączniku A do SIWZ:
 
NA CZAS REALIZACJI PROJEKTU, ZAMAWIAJACY PRZEKAŻE WYKONAWCY KOPIE DOKUMENTÓW:
a)      Wniosek o wsparcie przedsięwzięcia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy,
b)      Studium Wykonalności,
c)     Dokumentację projektową budowlano – wykonawczą w wersji drukowanej i elektronicznej,
d)      Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
e)      Projekt koncepcyjny aranżacji wystawy,
f)       Decyzje administracyjne pozwalające na realizację Projektu,
g)      Informacje o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy,
h)      Inne będące w posiadaniu Zamawiającego a konieczne do realizacji procesu inwestycyjnego.
 
4.   Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy dostosowaną do Art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dokumentację projektową budowlano – wykonawczą.
5.   Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
6.   Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
  
Załączniki:
  1. Ogłoszenie o modyfikacji z dnia 12.02.2018
  2. Załącznik 7 do SIWZ uwzględniający modyfikację z dnia 12.02.2018
  3. Załącznik A do SIWZ uwzględniający modyfikację z dnia 12.02.2018
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2018-02-12
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2018-02-12 11:02
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 16 stycznia 2019r. 08:49:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.