XML
Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312-17/19 na zad. pn.: Wykonanie elementów zabudowy ekspozycyjnej zgodnie z projektem wykonawczym na potrzeby budowy aranżacji wystawy pt.: „Prywatna wojna 80 rocznica wybuchu II wojny światowej”
MR–AG–ZO–312 17/19                                                                       
 
Stalowa Wola, dnia 13/08/2019 r.
 
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej
 
INFORMACJA O WYNIKU PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-17/19 zgodnie z regulaminem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na zadanie pn.:
 
Wykonanie elementów zabudowy ekspozycyjnej zgodnie z projektem wykonawczym na potrzeby budowy aranżacji wystawy pt.:
„Prywatna wojna 80 rocznica wybuchu II wojny światowej”
 
  1. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 6.08.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
  2. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.08.2019 o godz. 12:15.
  3. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe:
 
Oferta nr 1
Usługowy Zakład Stolarski Leszek Staszałek, ul. Klasztorna 12, 37-464 Stalowa Wola
18 000,00 zł (brutto)
 
Oferta nr 2
GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut ul. Targowa 16, 37-464 Stalowa Wola
26 937,00 zł (brutto)
 
  1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się jedynym kryterium oceny ofert: cena 100%
  2. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ważnych ofert które wpłynęły w terminie:
 
Lp. Nr oferty Kryterium cena 100 % Punktacja łącznie
1 I 18 000,00 zł (brutto) x 100 / 18 000,00 zł (brutto)
= 100,00 pkt.
 
100,00 pkt.
2 II 18 000,00 zł (brutto) x 100 / 26 937,00 zł (brutto)
= 66,83 pkt.
 
66,83 pkt.
 
  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
 
Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Firmę Usługowy Zakład Stolarski Leszek Staszałek, ul. Klasztorna 12, 37-464 Stalowa Wola z ceną ofertową: 18 000,00 zł (brutto).

Uzasadnienie: Oferent spełnia wymagania specyfikacji zapytania ofertowego, posiada wymagane doświadczenie oraz uzyskał najwyższą punktację w kryterium oceny ofert. Oferta mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia.
 
Informację o wynikach zapytania ofertowego zamieszczono na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano uczestnikom postępowania.
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2019-08-13
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2019-08-13 16:04