XML
Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312-20/19 na zad. pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji wystawy czasowej pt.: KRESY MOJE, UTRACONE. ZE WSPOMNIEŃ MIESZKAŃCÓW STALOWEJ WOLI
MR–AG–ZO–312–20/19                         Stalowa Wola, dnia 25/09/2019 r.
 
 

 
INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Biuletyn Informacji Publicznej

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:
 
Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji wystawy czasowej pt.:
KRESY MOJE, UTRACONE. ZE WSPOMNIEŃ MIESZKAŃCÓW STALOWEJ WOLI
 
  1. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 11.09.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
  2. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19.09.2019 r. oferty złożyli następujący oferenci:
 
Oferta nr 1
DS STUDIO Damian Szulc, ul. Komuny Paryskiej 15d/6, 63-400 Ostrów Wielkopolski
15 000,00 (netto), 18 450,00 (brutto)
 
Oferta nr 2
ASC Studio Anna Skołżyńska Cieciera, Al. Stanów Zjednoczonych 51/507, 04-028 Warszawa
12 195,12 (netto), 15 000,00 (brutto)
 
  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 
 
Lp.
 
Nr oferty
 
KRYTERIUM I
 
KRYTERIUM II Punktacja
1 I 48,78 pkt. 16,00 pkt. 64,78 pkt.
2 II 60,00 pkt. 40,00 pkt. 100,00 pkt.
 
  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano do realizacji zamówienia.
Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę:

ASC Studio Anna Skołżyńska Cieciera, Al. Stanów Zjednoczonych 51/507, 04-028 Warszawa
 
Uzasadnienie:

Firma spełnia wymagania specyfikacji zapytania ofertowego, tzn.: posiada wymagane w zapytaniu ofertowym doświadczenie oraz uzyskała najwięcej punktów w kryteriach oceny ofert. Koncepcja wystawy opracowana przez firmę spełnia oczekiwania kuratorki i autorki scenariusza merytorycznego wystawy. Oferta cenowa Wykonawcy mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, w związku z powyższym ofertę uznano za korzystną. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 27.09.2019 r.
Informację o wyniku postępowania zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w zapytaniu ofertowym.
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2019-09-25
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2019-09-25 16:55
Dodano do archiwum