XML
Informacja o wyniku zapytania ofertowego Nr sprawy: MR–AG–ZO–312–28/19 na zad. pn.: na zad. pn. „Świadczenie usługi nadzoru autorskiego w ramach realizacji inwestycji pn.: Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych oraz rozbudowy budynku wystawowego COP ...
                                                                      
 
Stalowa Wola, dnia 30/01/2020 r.
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-28/19 na zad. pn. „Świadczenie usługi nadzoru autorskiego w ramach realizacji inwestycji pn.: Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych oraz rozbudowy budynku wystawowego COP, realizowanych w ramach Projektu pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”

Zamawiający:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
 
Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:
Pracownia Projektowa F11
Dr hab. inż. Arch. Marcin Furtak Prof. Nadzw. PK
31-513 Kraków
ul. Olszańska 7a
Cena:
Wynagrodzenie miesięczne 3567 zł brutto
Wynagrodzenie ryczałtowe za pobyt 3690 zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca złożył ofertę spełniającą wymogi Zamawiającego i uzyskał najwyższą liczbę punktów  w kryteriach oceny ofert.
 
Informacja o wagach punktowych i procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznania punktacji poszczególnym wykonawcom:
 
Lp. Nazwa firmy Liczba pkt w kryterium cena miesięczna
(waga 70%)
Liczba pkt w kryterium
cena za przyjazd
(waga 30%)
Razem
1 Pracownia Projektowa F11
Dr hab. inż. Arch. Marcin Furtak Prof. Nadzw. PK
31-513 Kraków
ul. Olszańska 7a
70
 
11,95 81,95
2 XBIT Jakub Prokurat
ul. Krakowska 14a
05-120 Legionowo
7,70 30 37,70
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja o wyniku postępowania MR-AG-ZO-312-28/19 Plik pdf 1.28 MB
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2020-01-30
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2020-01-31 11:34
Dodano do archiwum