bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o nr sprawy MR-AG-3121-10/19 na zad. pn.: Wykonanie prac remontowo–konserwatorskich w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne

NAZWA ZAMÓWIENIA
Wykonanie prac remontowo–konserwatorskich w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne

 
NR SPRAWY:
Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 10/19

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp, tj. o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro. Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy Pzp.
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

DATA OGŁOSZENIA: 8.09.2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.09.2019 godz. 12:00.
 
 
Załączniki:
- Ogłoszenie nr 594674-N-2019 z dnia 2019-09-08 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
 
- SIWZ MR – AG – 3121 – 10/19
 
 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2
 3. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3
 4. Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik nr 4
 5. Wykaz osób wykonujących zamówienie – Załącznik nr 5
 6. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 6.
 7. Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 7
 8. Wzór oświadczenia dotyczący grupy kapitałowej – Załącznik nr 8.
 9. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy w związku z przygotowaniem oferty do postępowania – Załącznik nr 9.
 
- Dokumentacja projektowa:
 1. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE Z ZAZNACZONYM ZAKRESEM ORAZ OPISEM
 2. PRZEDMIAR ROBÓT
 3. STWIOR
 
 
 
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2019-09-08
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2019-09-08 20:20
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2019-09-23 18:36
Dodano do archiwum Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 28 lutego 2020r. 07:09:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.