XML
Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312-1/20 na zad. pn.: Świadczenie usług informatycznych, dostawa licencji i oprogramowania dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
MR–AG–ZO–312–1/20                                                                                       Stalowa Wola, dnia 4/02/2020 r.
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-1/20 zgodnie z regulaminem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na:

Świadczenie usług informatycznych, dostawa licencji i oprogramowania
dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 1. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 21.01.2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 2. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe:
 
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29.01.2020 r. godz. 12.00 wpłynęły następujące oferty:
 

OFERTA nr 1:
Henwar Sp. z o. o. sp. k., ul. Włodzimierza Perzyńskiego 20, 01-883 Warszawa
Cena ofertowa:
OBSŁUGA INFORMATYCZNA (ryczałt miesięczny)
4 950,00 zł (netto), 6 088,50 zł (brutto)
 
STAWKA ROBOCZO-GODZINY USŁUGI INFORMATYCZNEJ NIEOBJĘTEJ ZAKRESEM CZYNNOŚCI STAŁYCH
150,00 zł (netto), 184,50 zł (brutto)
 
DOSTAWA LICENCJI, OPROGRAMOWANIA
 1. odnowienie pełnego pakietu dla urządzenia FortiGate 60D – licencja na okres 12 m-cy:
1 408,00 zł (netto), 1 731,84 zł (brutto)
 1. odnowienie pełnego pakietu dla urządzenia FortiGate 30D – licencja na okres 12 m-cy:
990,00 zł (netto), 1 217,70 zł (brutto)
 1. przedłużenie licencji ESET Endpoint Security (35 stanowisk) licencja na okres 12 m-cy
1 750,00 zł (netto), 2 152,50 zł (brutto)
Łącznie za dostawę licencji i oprogramowanie: 4 148,00 zł (netto), 5 102,04 zł (brutto)
 


OFERTA nr 2:
Netikomp Jamrożek i Chmielewski Spółka Jawna, ul. Opatowska 20, Kurozwęki, 28-200 Staszów
Cena ofertowa:
OBSŁUGA INFORMATYCZNA (ryczałt miesięczny)
2 240,00 zł (netto), 2 755,20 zł (brutto)
 
STAWKA ROBOCZO-GODZINY USŁUGI INFORMATYCZNEJ NIEOBJĘTEJ ZAKRESEM CZYNNOŚCI STAŁYCH
80,00 zł (netto), 98,40 zł (brutto)
 
DOSTAWA LICENCJI, OPROGRAMOWANIA
 1. odnowienie pełnego pakietu dla urządzenia FortiGate 60D – licencja na okres 12 m-cy:
1 696,83 zł (netto), 2 087,10 zł (brutto)
 1. odnowienie pełnego pakietu dla urządzenia FortiGate 30D – licencja na okres 12 m-cy:
1 101,09 zł (netto), 1 354,34 zł (brutto)
 1. przedłużenie licencji ESET Endpoint Security (35 stanowisk) licencja na okres 12 m-cy
1 831,75 zł (netto), 2 253,06 zł (brutto)
Łącznie za dostawę licencji i oprogramowanie: 4 629,67 zł (netto), 5 694,50 zł (brutto)


OFERTA nr 3:
INFOMECH Janusz Mizera, ul. Okulickiego 95, 37-450 Stalowa Wola
Cena ofertowa:
OBSŁUGA INFORMATYCZNA (ryczałt miesięczny)
400,00 zł (netto), 492,00 zł (brutto)
 
STAWKA ROBOCZO-GODZINY USŁUGI INFORMATYCZNEJ NIEOBJĘTEJ ZAKRESEM CZYNNOŚCI STAŁYCH
150,00 zł (netto), 184,50 zł (brutto)
 
DOSTAWA LICENCJI, OPROGRAMOWANIA
 1. odnowienie pełnego pakietu dla urządzenia FortiGate 60D – licencja na okres 12 m-cy:
1 390,00 zł (netto), 1 709,70 zł (brutto)
 1. odnowienie pełnego pakietu dla urządzenia FortiGate 30D – licencja na okres 12 m-cy:
850,00 zł (netto), 1 045,50 zł (brutto)
 1. przedłużenie licencji ESET Endpoint Security (35 stanowisk) licencja na okres 12 m-cy
1 360,00 zł (netto), 1 672,80 zł (brutto)
Łącznie za dostawę licencji i oprogramowanie: 3 600,00 zł (netto), 4 428,00 zł (brutto)
 

OFERTA nr 4:
PRO-SOFT s.c. Henryk Daczyński, Andrzej Kwiatkowski, ul. Narutowicza 9c, 37-450 Stalowa Wola
Cena ofertowa:
OBSŁUGA INFORMATYCZNA (ryczałt miesięczny)
1 200,00 zł (netto), 1 476,00 zł (brutto)
 
STAWKA ROBOCZO-GODZINY USŁUGI INFORMATYCZNEJ NIEOBJĘTEJ ZAKRESEM CZYNNOŚCI STAŁYCH
180,00 zł (netto), 221,40 zł (brutto)
 
DOSTAWA LICENCJI, OPROGRAMOWANIA
 1. odnowienie pełnego pakietu dla urządzenia FortiGate 60D – licencja na okres 12 m-cy:
1760,00 zł (netto), 2164,80 zł (brutto)
 1. odnowienie pełnego pakietu dla urządzenia FortiGate 30D – licencja na okres 12 m-cy:
1140,00 zł (netto), 1402,20 zł (brutto)
 1. Przedłużenie licencji ESET Endpoint Security (35 stanowisk) licencja na okres 12 m-cy
2000,00 zł (netto), 2460,00 zł (brutto)
Łącznie za dostawę licencji i oprogramowanie: 4 900,00 zł (netto), 6 027,00 zł (brutto)
 
 1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
Lp. Nr oferty Kryterium A (80%) Kryterium B (10%) Kryterium C (10%) Razem
     
1 I 6,47 pkt. 5,34 pkt. 8,68 pkt. 20,49 pkt.
2 II 14,29 pkt. 10,00 pkt. 7,78 pkt. 32,07 pkt.
3 III 80,00 pkt. 5,34 pkt. 10,00 pkt. 95,34 pkt.
4 IV 26,67 pkt. 4,45 pkt. 7,35 pkt. 38,47 pkt.
 
 1. Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: INFOMECH Janusz Mizera, ul. Okulickiego 95, 37-450 Stalowa Wola. Ww. firma spełnia wymogi podmiotowe postępowania oraz posiada wymagane doświadczenie. Oferta firmy INFOMECH Janusz Mizera spełnia wymagania specyfikacji zapytania ofertowego i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia, w związku z powyższym została uznana za korzystną.
 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2020-02-04
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2020-02-04 15:02
Dodano do archiwum