bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-7/20 na zad. pn.: Demontaż 2 wystaw plenerowych oraz wydruk i montaż materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby nowych wystaw pt.: „Zielone, żółte… stalowe. Wyroby Zakładów Południowych i Huty Stalowa Wola” oraz „Rozwadów – podróż sentymentalna”

MR – AG – ZO – 312 – 7 /20                                                                             Stalowa Wola, dnia 7.05.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na usługę pn.:

Demontaż 2 wystaw plenerowych oraz wydruk i montaż materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby nowych wystaw pt.:  „Zielone, żółte… stalowe. Wyroby Zakładów Południowych i Huty Stalowa Wola” oraz „Rozwadów – podróż sentymentalna” 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zaś wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (art. 4 pkt 8 ustawy Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dalej zwana ustawą Pzp). Zgodnie z regulaminem wewnętrznym dokonywania zakupów towarów i usług o równowartości kwoty poniżej 30 000 Euro Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert.

1.      Przedmiotem zamówienia jest demontaż 2 wystaw plenerowych oraz wydruk i montaż materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby nowych wystaw pt.:  „Zielone, żółte… stalowe. Wyroby Zakładów Południowych i Huty Stalowa Wola” oraz „Rozwadów – podróż sentymentalna”.

2.      Zamówienie zostało podzielone na 2 etapy.

3.      Etap I dotyczy wykonania wystawy plenerowej na ekspozytorach zlokalizowanych w centrum Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki, w sąsiedztwie budynków Biblioteki Miedzyuczelnianej, Sądu Rejonowego oraz ZUS-u.

4.      Etap II dotyczy wykonania wystawy plenerowej na ekspozytorach zlokalizowanych w centrum Stalowej Woli – Rozwadowa, przy ul. Rynek.

ETAP I

5.      Szczegółowy opis zamówienia w ramach Etapu I.

5.1.  Przedmiotem zamówienia jest demontaż tablic ekspozycyjnych oraz wydruków wielkoformatowych z całorocznych ekspozytorów plenerowych aktualnej wystawy a następnie ich oczyszczenie oraz wydruk i montaż wydruków wielkoformatowych nowej wystawy zatytułowanej „Zielone, żółte… stalowe. Wyroby Zakładów Południowych i Huty Stalowa Wola”, zgodnie z następującym zakresem:

 

a)    demontaż 55 tablic z poliwęglanu komorowego oraz PCV (12 mm) zainstalowanych w całorocznych konstrukcjach wystawienniczych, zlokalizowanych na placu miejskim przy ul. Popiełuszki w sąsiedztwie budynków Biblioteki Miedzyuczelnianej, Sądu Rejonowego oraz ZUS-u,

b)    w przypadku widocznych sfalowań istniejących wydruków lub w przypadku odklejania się warstw poprzednich wydruków tablice należy dokładnie oczyścić poprzez usunięcie starych warstw folii oraz innych zanieczyszczeń np.: kurzu, resztek kleju, zanieczyszczeń organicznych, itp.

c)     wykonać wydruk łącznie 92 plansz wielkoformatowych na folii matowej, kalandrowanej, monomerycznej, a następnie nakleić je na zdemontowanych oczyszczonych tablicach i przestrzennej rzeźbie plenerowej,

d)    wykonać montaż tablic z naklejonymi nowymi wydrukami, do konstrukcji wystawienniczych przy pomocy wkrętów samo-wiercących 4,8 x 16 mm lub dłuższych co ok. 30 cm. Na potrzeby montażu należy zapewnić 1 kg wkrętów samo-wiercących odpornych na korozję,

e)    w przypadku gdy istniejące otwory w ramach konstrukcji wystawienniczych nie spełniają swojej funkcji i istnieje ryzyko, że tablica wypadnie z ramy, należy zamontować nowe kątowniki aluminiowe, analogiczne do istniejących. Nowe kątowniki aluminiowe dociskające płyty do ram ekspozytorów należy zapewnić także w przypadku istnienia zużytych, nieestetycznych lub zdewastowanych kątowników aluminiowych.

f)     Szczegółowe ilości oraz wymiary tablic ekspozycyjnych:

nośnik: PŁYTY Z POLIWEGLANU KOMOROWEGO ORAZ PCV przymocowane do stalowych ram.

Ø  165 cm (wysokość) x 98 cm (szerokość) - 11 szt.

Ø  167 cm (wysokość) x 147,5 cm (szerokość) - 11 szt.

Ø  167 cm (wysokość) x 68 cm (szerokość) - 4 szt.

Ø  167 cm (wysokość) x 220 cm (szerokość) - 2 szt.

Ø  167 cm (wysokość) x 210 cm (szerokość) - 2 szt.

Ø  167 cm (wysokość) x 125 cm (szerokość) - 4 szt.

Ø  167 cm (wysokość) x 195 cm (szerokość) - 1 szt.

Ø  237 cm (wysokość) x 195 cm (szerokość) - 2 szt.

 

nośnik: PŁYTY Z PCV przymocowane do stalowych ram dookoła CZERPNI POWIETRZA przy budynku BIBLIOTEKI MIĘDZYUCZELNIANEJ.

Ø  CZERPNIA LEWA (niższa)

6 szt. - 147 x 125 cm = 10,98 m2

2 szt. - 84 x 125 cm = 2,20 m2

1 szt. - 110 x 120 cm = 1,32 m2

Ø  CZERPNIA PRAWA (wyższa)

6 szt. - 147 x 142 cm = 12,48 m2

2 szt. - 84 x 142 cm = 2,38 m2

1 szt. - 110 x 137 cm = 1,50 m2

 

nośnik: WIELKOGABARYTOWA RZEŹBA PRZESTRZENNA:

stalowa konstrukcja przeznaczona do naklejenia wydruków wielkoformatowych. Powierzchnia boków bryły do zaklejenia wynosi 41.40 m2. Rzeźba (konstrukcja całoroczna) zainstalowana jest na placu miejskim obok Biblioteki Międzyuczelnianej.

5.2.  Łączna ilość wydruków wielkoformatowych wynosi: 168,88 + 30,86 + 41,40 = 241,14 m2

5.3.  Specyfikacja wykonania wszystkich wydruków wielkoformatowych:

a)    druk na folii matowej, kalandrowanej, monomerycznej typu PCV ORAJET lub równoważna o nie gorszych parametrach użytkowych, samoprzylepna z klejem o grubości bez podkładu 100 mikronów,

b)    druk w rozdzielczości minimum 720 dpi w trybie fotograficznym (nie dopuszczalny jest efekt tzw. paskowania),

c)     wymagana odporność na UV i warunki atmosferyczne min. 6 miesięcy,

d)    wydruk zabezpieczony laminatem stałym grubości 70 mikronów z filtrem UV.

5.4.  Zamawiający dostarczy Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu koncepcję rozmieszczenia oraz kolejność montażu plansz ekspozycyjnych.

5.5.  Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej dotychczasowej wystawy plenerowej, mieszczącej się przy w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki (w sąsiedztwie budynków Biblioteki Miedzyuczelnianej – ZUS. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.

5.6.  Termin wykonania: 10 dni roboczych od dnia przekazania plików. Zamawiający planuje przekazanie plików produkcyjnych w dniu podpisania umowy.

5.7.  Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił min. 6 – miesięcznej gwarancji na wydruk, klejenie oraz montaż wydruków ekspozycyjnych wystawy plenerowej.

ETAP II

6.      Szczegółowy opis zamówienia w ramach Etapu II. 

6.1.  Przedmiotem zamówienia jest demontaż tablic ekspozycyjnych oraz wydruków wielkoformatowych z całorocznych ekspozytorów plenerowych aktualnej wystawy a następnie ich oczyszczenie oraz wydruk i montaż wydruków wielkoformatowych nowej wystawy zatytułowanej „Rozwadów – podróż sentymentalna”, zgodnie z następującym zakresem:

Typ I (PROSTOPADŁOŚCIANY)

a)    wydruk plansz ekspozycyjnych na potrzeby oklejania 10 ekspozytorów plenerowych - całorocznych prostopadłościanów o wymiarach 200x110x40 cm (wysokość x długość x szerokość) wykonanych z dibondu giętego i nitowanego z nadrukiem zabezpieczonym laminatem. Ekspozytory posiadają sztywną podstawę wykonaną z konstrukcji stalowej, obciążonej ciężarem o łącznej masie min. 180 kg (4 krawężniki betonowe). Skrzynka ekspozytora wykonanego z dibondu nakładana jest na podstawę fundamentową, wypoziomowaną. Łączna powierzchnia wydruków:

1,1x2=2,2 m2 x 2 (dwie ściany) = 4,40 m2

0,4x2=0,8 m2 2 (dwie ściany) = 1,60 m2

Jeden ekspozytor ma łączną powierzchnię 6 m2

Komplet prostopadłościanów (10 szt.) ma powierzchnię 60 m2.

 

b)    oczyszczenie 10 ekspozytorów – prostopadłościanów z zanieczyszczeń, tzn.: kurzu, brudu, itp.,

c)     docięcie wydruków oraz estetyczne naklejenie na prostopadłościany,  

d)    montaż/umieszczenie ekspozytorów wystawy w miejscu dotychczasowej, wg aranżacji uzgodnionej z przedstawicielem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

(UWAGA: na czas prac należy zabezpieczyć wszystkie elementy wystawy przed kradzieżą, dewastacją : np.: konstrukcje stalowe, obciążenia). 

Typ II (TABLICE PCV) 

a)    demontaż 8 tablic PCV 10 mm zainstalowanych na całorocznych konstrukcjach wystawienniczych (2 szt.) w bezpośrednim sąsiedztwie ekspozytorów - prostopadłościanów, zlokalizowanych na placu przy ul. Rynek,

b)    oczyszczenie tablic z zanieczyszczeń, tzn.: kurzu, brudu, itp., a następnie wydruk plansz wielkoformatowych, docięcie  i ponowne naklejenie,

c)     wymiary plansz: 250 cm (szerokość) x 237 cm, łącznie 47,44 m2

d)    montaż płyt do konstrukcji wystawienniczych należy wykonać przy pomocy nowych wkrętów samo-wiercących 4,8 x 16 mm lub dłuższych co ok. 30 cm. W przypadku, gdy istniejące otwory w ramach konstrukcji wystawienniczych nie spełniają swojej funkcji i istnieje ryzyko, że tablica wypadnie z ramy, należy zamontować nowe kątowniki aluminiowe, analogiczne do istniejących.

 

6.2.  Specyfikacja wykonania wydruków wielkoformatowych (łącznie 107,44 m2):

a)    druk na folii matowej, kalandrowanej, monomerycznej typu PCV ORAJET, samoprzylepnej z klejem o grubości bez podkładu 100 mikronów,

b)    druk w rozdzielczości minimum 720 dpi w trybie fotograficznym (nie dopuszczalny jest efekt tzw. paskowania),

c)     wymagana odporność na UV i warunki atmosferyczne min. 6 miesięcy,

d)    wydruk zabezpieczony laminatem stałym grubości 70 mikronów z filtrem UV.

6.3.  Zamawiający dostarczy Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu koncepcję rozmieszczenia oraz kolejność montażu plansz ekspozycyjnych.

6.4.  Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej dotychczasowej wystawy plenerowej, mieszczącej się przy w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki (w sąsiedztwie budynków Biblioteki Miedzyuczelnianej – ZUS. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.

6.5.  Termin wykonania: 5 dni roboczych od dnia przekazania plików. Zamawiający planuje przekazanie plików produkcyjnych w II połowie czerwca 2020 r.

6.6.  Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił min. 6 – miesięcznej gwarancji na wydruk, klejenie oraz montaż wydruków ekspozycyjnych wystawy plenerowej.

IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)         posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu wydruków wielkoformatowych o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2 (słownie: sto metrów) oraz ich montażu na wystawie muzealnej lub wystawie plenerowej lub przestrzeniach ekspozycyjnych.   

 

Ponadto Oferent wypełnia załącznik do specyfikacji pn.: „Doświadczenie zawodowe Oferenta” wraz z podaniem tytułów zrealizowanych samodzielnie wystaw plenerowych, wartości zamówień oraz dat ich wykonania. Na potwierdzenie autentyczności przedstawionych informacji Oferent musi załączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie, np.: referencje, protokoły odbioru, oświadczenia, itp. 

b)         dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.

 

2.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.

 

V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

a)         Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,

b)         Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia.

 

VI.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Etap I: 10 dni roboczych od dnia przekazania plików. Zamawiający planuje przekazanie plików produkcyjnych w dniu podpisania umowy. 

Etap II: 7 dni roboczych od dnia przekazania plików. Zamawiający planuje przekazanie plików produkcyjnych w II połowie czerwca 2020 r. 

Specyfika działalności Muzeum oraz planowany termin otwarcia wystawy sprawia, że Wykonawca będzie działał niejednokrotnie pod presją czasu przy bezwzględnym zachowaniu terminu montażu i otwarcia wystawy. Wymaga się zatem dyspozycyjności pracowników i dysponowanie pracownikami w liczbie zapewniającej wykonywanie koniecznych prac, w tym także w godzinach popołudniowych i wieczornych. 

1.    Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

a)    pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter

b)    elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Oferent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty do siedziby Zamawiającego w okresie max. 7 dni od dnia terminu składania ofert, chyba, że oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

2.    Termin złożenia oferty

Termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2020 r. do godz. 12.00

3.    Informacja o otwarciu ofert

1)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2020 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.

2)    Otwarcie ofert ma charakter jawny.

4.    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1)    Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

2)    Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

5.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

1.   Oferty będą oceniane wg następujących kryterium: CENA – 100%.

2.   Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji zapytania ofertowego.

3.   Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.

4.   Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

5.   Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.

IX.       INFORMACJE KOŃCOWE

1.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

2.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.

3.   Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

4.   Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.

6.   Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.

7.   W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. 

8.   Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

9.   O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

10. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.

X.         Załączniki

1.      Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

2.      Wzór umowy – Załącznik nr 2

3.      Doświadczenie Oferenta – Załącznik nr 3

4.    Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Załącznik nr 4

5.      Załącznik A: MAKIETA wystawy plenerowej przy ul. Popiełuszki

6.      Załącznik B: fot. ekspozytorów przy ul. Popiełuszki

powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2020-05-08
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2020-05-08 16:35
Dodano do archiwum
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 04 lipca 2020r. 08:02:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.