bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o nr sprawy MR-AG-3121-2/20 na zad. pn.: Budowa aranżacji wystawy stałej Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
NAZWA ZAMÓWIENIA
 
Budowa aranżacji wystawy stałej Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 2/20
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
 
Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.06.2020 godz. 10.00.UWAGA!

Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert.


(ZMIANA TREŚCI SIWZ - ZESTAW NR 5)
 

Ofertę należy złożyć w terminie do 13 lipca 2020 roku, do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2020 roku, o godzinie 10:15.

 
 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU _2020-OJS098-234686-pl
 2. SIWZ
 3. WZÓR UMOWY
 4. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (ESPD)
 5. FORMULARZ 3.4. WYKAZ OSÓB (26.2F)
 6. PROGRAM FUNKCJONONALNO-MERYTORYCZNY (PF-M)
 Załącznik: Klucz publiczny potrzebny do zaszyfrowania ofert

 Załącznik: ID postępowania9065cc1b-3564-48d2-8575-e3b2da2a84e1Załączniki do PF-M

 1. Załącznik 1A – Scenariusz wystawy
 2. Załącznik 1B – Koncepcja i wizualizacje z 2017 r.
 3. Załącznik 1C – Ścieżka dla dzieci – przykładowe rozwiązania
 4. Załącznik 1D – Wykaz różnic pomiędzy koncepcją z 2017 r. a scenariuszem
 5. Załącznik 1E – Wykaz zabytków wielkogabarytowych z magazynów MRS
 6. Załącznik 1F – Wykaz zabytków wielkogabarytowych spoza magazynów MRS
 7. Załącznik 1G – Materiały audio i video do pozyskania przez Wykonawcę
 8. Załącznik 2 – Wykaz zabytków wg scenariusza
 9. Załącznik 3 – Wykaz i szczegółowe parametry sprzętu multimedialnego (przedmiot odrębnego zamówienia)
 10. Załącznik 4 – Wykaz kontentu multimedialnego do wykonania
 11. Załącznik 5 – Projekt budowano-wykonawczy remontu obiektu, autor: Pracownia Projektowa F-11
 12. Załącznik 6 – Wytyczne do zaprojektowania i wykonania strony internetowej Muzeum C.O.P
 13. Załącznik 7 – Wytyczne konserwatora
 14. Rzuty architektoniczne budynku z zaznaczoną powierzchnią objętą zakresem zamówienia.
 15. FORMULARZ CENOWY _tabela pomocnicza (aktywny arkusz kalkulacyjny Excel)

powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2020-05-20
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2020-05-20 14:18
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2020-07-01 10:23
Dodano do archiwum Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 04 lipca 2020r. 07:01:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.