bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne (etap IV), nr postępowania MR-AG-3121-3/20, w zakresie części II
 
                                                                                   Stalowa Wola, dnia 1.07.2020 r.
 
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne (etap IV), nr postępowania MR-AG-3121-3/20, do realizacji zamówienia w zakresie części II wybrana została w dniu 1.07.2020 r. oferta złożona przez firmę: P.P.U. WOMA Marek Woźniak, ul. Chmielna 41, 37-464 Stalowa Wola.
 
Uzasadnienie
Kryterium wyboru oferty była cena (60%) oraz okres gwarancji (40%). Oferent P.P.U. WOMA Marek Woźniak złożył ofertę cenową w zakresie części II zamówienia na kwotę 49 833,89 zł (brutto), słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy zł 89/100 oraz zaoferował okres gwarancji jakości na wykonane roboty: 60 miesięcy. Wybrana oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Oferta cenowa ww. firmy mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Oferta ww. firmy odpowiada treści SIWZ, Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W związku z powyższym oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 

Zamawiający przyznał oferentom następującą punktację:

 
 
Lp.
Nr oferty LICZBA PKT W KRYTERIUM NR 1
Cena 60%
(maksymalnie 60,00 pkt)
LICZBA PKT W KRYTERIUM NR 2
Okres gwarancji jakości 40%
(maksymalnie 40 pkt)
RAZEM
 
1
Centrum Stolarki Budowlanej DOMLUX Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Spółka Jawna
ul. Przemysłowa 11
37-450 Stalowa Wola
46,23 pkt. 40 pkt. 86,23 pkt.
 
2
GOLD HAND Usługi Remontowe
Bogusław Wcisło
ul. Starowiejska 53
37-450 Stalowa Wola
41,84 pkt. 10 pkt. 51,84 pkt.
 
3
P.P.U. WOMA Marek Woźniak
ul. Chmielna 41
37-464 Stalowa Wola
60,00 pkt. 40 pkt. 100,00 pkt.
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, które w niniejszym postępowaniu jest przysłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 
 
                                                                              
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2020-07-01
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2020-07-01 11:57
Dodano do archiwum
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 09 sierpnia 2020r. 13:28:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.