bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o nr sprawy MR-AG-3121-5/20 na zad. pn.: Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne (etap IV - Przebudowa I piętra budynku oraz zmiana sposobu użytkowania)
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
 
Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne

(etap IV - Przebudowa I piętra budynku oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń z przeznaczeniem na cele wystawiennicze i edukacyjne)
 
Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 5/20
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp, tj. o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro. Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy Pzp.
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Infrastruktura Kultury 2020 oraz środków własnych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
Remontowany budynek wraz z otoczeniem stanowi zabytek wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Podkarpackiego pod nr A-1199 (wpis z 22.11.2013 r.).
 
DATA OGŁOSZENIA: 2.07.2020
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.07.2020 godz. 12.00.
 
 
Załączniki:
 
Ogłoszenie nr 557492-N-2020 z dnia 2020-07-02 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
SIWZ o nr sprawy MR – AG – 3121 – 5/20
 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2
 3. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3
 4. Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik nr 4
 5. Wykaz osób wykonujących zamówienie – Załącznik nr 5
 6. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 6
 7. Wzór umowy – Załącznik nr 7
 8. Wzór oświadczenia dotyczący grupy kapitałowej – Załącznik nr 8
 9. Klauzula informacyjna dotycząca RODO – Załącznik nr 9
 
Dokumentacja projektowa:
 1. RYSUNKI 
 2. PRZEDMIAR ROBÓT
 3. STWIOR
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2020-07-02
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2020-07-02 14:53
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2020-07-16 14:18
Dodano do archiwum Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 09 sierpnia 2020r. 13:19:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.