bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o nr sprawy MR-AG-3121-2/21 na zadanie pn.: Świadczenie ochrony fizycznej budynku i posesji Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17

NAZWA ZAMÓWIENIA
Świadczenie ochrony fizycznej budynku i posesji Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17
 
Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 2/21
 

 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) zwanej dalej ustawą Pzp oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.
 
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00130745/01

 
Identyfikator postępowania:
e60b91b8-0fde-44cd-aa44-a6fde8e35469

 

 
Spis załączników:

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00130745/01
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 (Formularz ofertowy)
Załącznik nr 2 (Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia)
Załącznik nr 3 (Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu)
Załącznik nr 4 (Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
Załącznik nr 5 (Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby)
Załącznik nr 6 (Wykaz wykonanych usług)
Załącznik nr 7 (Wzór umowy)
Załącznik nr 8 (Wykaz osób)
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2021-07-29
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2021-07-29 13:43
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2021-08-12 17:24
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 23 września 2021r. 10:19:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.