XML
Informacja z otwarcia ofert. Dot. przetargu nieograniczonego na zad. pn. wiadczenie ochrony fizycznej budynku i posesji Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17. Nr sprawy MR-AG-3121-3/21


                                                                                              Stalowa Wola, dnia 20.08.2021
 
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dot. przetargu nieograniczonego na zad. pn.:
 
 
Nazwa postępowania:
Świadczenie ochrony fizycznej budynku i posesji Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17
 
Oznaczenie sprawy:
MR – AG – 3121 – 3/21
 
 
 
Zamawiający na podstawie Art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) informuje:
 
 

W postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:
 
Nr
oferty
Nazwa
i adres siedziby Oferenta
Cena  brutto Czas dojazdu grupy interwencyjnej
1 SKAREM Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 24
37-450 Stalowa Wola
162 052,99 zł,
słownie:
sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dwa złote 99/100
 
10 minut
2 Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA Sp. z o. o.
ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg
- lider
Karabela - Serwis Sp. z o.o.
ul. Mrozowa 1, 31-752 Kraków
- partner
 
193 280,63 zł
słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 63/100
 
10 minut
3 P.U.P.H DAR-POL
Pelczar Dariusz
ul. Langiewicza 19/3
35-085 Rzeszów
221 400,00 zł
słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy zł czterysta zł 00/100
 10 minut
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłMonika Kuraś - z up. Dyrektora2021-08-20
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2021-08-20 13:27