bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Świadczenie ochrony fizycznej budynku i posesji Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17. Nr sprawy: MR-AG-3121-2/21MR-AG-3121-3/21                                                                                             Stalowa Wola, dnia 8.09.2021
 
 
 
 
 
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
MR – AG – 3121 – 3/21
 
 
 
 
 
B I U L E T Y N    I N F O R M A C J I    P U B L I C Z N E J
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Świadczenie ochrony fizycznej budynku i posesji Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17. Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 2/21.
 
Zamawiający, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, działając w trybie art. 253 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje równocześnie wszystkich wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14 SWZ.
Wybrana została oferta złożona przez:
 
Skarem Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 24
37-450 Stalowa Wola
 
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 162 052,99 zł,
słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dwa złote 99/100
 
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena - 60%; czas dojazdu grupy interwencyjnej - 40%) oraz łączną punktację:
 
 
Lp.
 
Nazwa
Wykonawcy
 
 
Cena łączna brutto (zł)
 
 
Punktacja
 
Czas dojazdu grupy interwencyjnej
 
Punktacja
 
Łączna punktacja
1 Skarem Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 24
37-450 Stalowa Wola
 
162 052,99 zł
 
 
60
 
10 minut
 
40
 
100 pkt.
2 Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela Sp. z o. o.
ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg - lider
Karabela - Serwis Sp. z o.o.
ul. Mrozowa 1, 31-752 Kraków - partner
 
 
193 280,63 zł
 
 
 
50,30
 
 
10 minut
 
 
40
 
 
90,30 pkt.
3 P.U.P.H DAR-POL
Pelczar Dariusz
ul. Langiewicza 19/3
35-085 Rzeszów
 
221 400,00 zł
 
 
43,91
 
10 minut
 
 
40
 
83,91 pkt.


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
 
Oferta Wykonawcy Skarem Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 24 37-450 Stalowa Wola spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14 SWZ.
 
 
 
 
 
Dyrektor
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2021-09-08
Publikujący Paweł Szegda - Specjalista ds. inwestycji 2021-09-08 12:36
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 23 września 2021r. 11:30:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.