bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
ROZPOZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA _Wykonanie digitalizacji 75 zabytków, wykonanie animacji pracy 1 zabytku ze zbiorów Muzeum COP wraz z uruchomieniem katalogu zbiorów on-line
 
Stalowa Wola, 23.07.2021
 


ROZPOZNANIE RYNKU
W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
 
Szanowni Państwo,
 
Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli prowadzi rozpoznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia pn.:

 
Wykonanie digitalizacji 75 zabytków, wykonanie animacji pracy 1 zabytku ze zbiorów Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego wraz z uruchomieniem katalogu zbiorów on-line
 
 


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 
Realizację zamówienia zaplanowano w 2 etapach.
Etap 1:
 1. Wykonanie digitalizacji 75 zabytków (zgodnie z zaktualizowanym Załącznikiem nr 1) oraz wykonanie animacji pracy 1 zabytku ze zbiorów Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego:
 • digitalizacja 75 zabytków: 2D metodą fotograficzną w wysokiej rozdzielczości
 • digitalizacja 10 zabytków: 3D fotografia obrotowa
 • digitalizacja 10 zabytków: 3D fotogrametria
 • digitalizacja 1 zabytku – skan 3D i przygotowanie animacji działającego eksponatu:
Płyta traserska z perfektorem (MRS/MPh/686/1-2)
 • pozyskane odwzorowania powinny służyć celom budowy katalogu zbiorów online, dokumentacyjnym, inwentaryzacyjnym, publikacyjnym (drukowany katalog zbiorów)
 • wymagane jest przekazanie na rzecz Zamawiającego pełnych praw majątkowych wynikających z prawa autorskiego dotyczących nieograniczonego w czasie, obszarze, sposobie, polu eksploatacji, wolnego eksploatowania wizerunków cyfrowych dokumentowanych obiektów muzealnych
 • odwzorowania powinny ukazywać możliwie pełny wizerunek i cechy właściwe danemu obiektowi, w sposób, który zminimalizuje potrzebę wykorzystywania programów graficznych do obróbki plików pierwotnych. Wyklucza się dokonywanie zmian proporcji wizerunku cyfrowego.
 • usługę digitalizacji muzealiów należy wykonać zgodnie z zaleceniami NIMOZ dotyczącymi digitalizacji muzealiów:
-     Katalogiem Dobrych Praktyk Digitalizacji obiektów muzealnych
-     Digitalizacja Zalecenia_NIMOZ
- http://digitalizacja.nimoz.pl/rekomendacje-nimoz/publikacje-opracowania/planowanie-i-realizacja projektów), w tym zapis o niezbędnych metadanych technicznych.
 • Zamawiający wymaga wykonania po minimum jednym zdjęciu ze wzornikiem koloru, szarości, wymiaru, a także takich zdjęć, które ukażą miejsca obiektu niewidoczne.
 • wyklucza się stosowanie innego oświetlenia poza światłami studyjnymi (stałymi, panelowymi, wyładowczymi): o jak najniższej emisji ciepła, stabilnych parametrach oświetlenia, stałej i kontrolowalnej temperaturze barwowej, wysokim współczynniku oddawania barw [CRI], w przypadku lamp panelowych możliwie najwyższą częstotliwość świecenia. Obiekty muzealne winny być umieszczone na neutralnym barwnie i fakturowo tle.
 • wymaga się zapisu zdjęć w formatach graficznych: źródłowy RAW (minimum 1 ujęcie w najwyższej możliwej jakości) oraz TIFF i JPEG.
 • przy skanach i fotografiach 3D – przekazać w wersji zarówno źródłowej (nieobrobionej) jak i finalnej, formaty (umożliwiające edycję plików w powszechnie dostępnych programach). Celem skanowania i fotografowania 3D będzie pokazanie obiektu z każdej strony.
 • fotografie winny być wykonane z wykorzystaniem aparatów z matrycami minimum 20 mln pikseli, minimalnej wielkości zapisu 2784x1856 pikseli (minimum 300 DPI), przy wykorzystaniu obiektywów o stałej i zmiennej ogniskowej dostosowanej do poszczególnych rodzajów obiektów muzealnych, o możliwie najniższym świetle, apochromatycznych z minimalnym użyciem nasadkowych filtrów korygujących.
 • w czasie całego procesu fotografowania wymagane jest korzystanie z jednakowych wzorców barwnych (wg zaleceń NIMOZ), wzorców szarości oraz wzorców określających wymiary fotografowanego obiektu.
 • wykonana dokumentacja winna być dostarczona na twardym dysku zewnętrznym 2.5”.
 • opracowanie metadanych opisujących obiekty (informacje merytoryczne do metadanych będą pochodziły od pracowników Muzeum).
 • opracowanie metadanych technicznych dotyczących samego procesu digitalizacji należy do Wykonawcy.
 • przeniesienie na Zamawiającego całości zbywalnych praw majątkowych do wykonanego dzieła (produktów digitalizacji i metadanych).
Etap 2:
Utworzenie i udostępnienie katalogu zbiorów on-line (cyfrowej dokumentacji kolekcji) na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w formie podstrony: http://muzeum.stalowawola.pl/zbioryonline/
Wykonawca może:
 1. stworzyć nowy serwis (z bazą danych) oparty na funkcjonalnym CMS
lub
 1. Wykonawca może wykorzystać funkcjonujący w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli system zarządzania stroną i kolekcją w postaci programu MUZEO firmy Fp System. Wykonawca stworzy wówczas nową stronę startową do zbiorów online. Będzie to strona startowa z podziałem na kolekcje: a) prace Alfonsa Karpińskiego – przeniesienie istniejących materiałów; b) nowotworzoną – kolekcję zabytków Centralnego Okręgu Przemysłowego.
 
Projekt katalogu zbiorów on-line powinien być nowoczesny, oryginalny, czytelny, intuicyjny i przyjazny dla „Zwiedzającego”.
Katalog zbiorów online będzie składał się z odwzorowań 175 zabytków związanych z Centralnym Okręgiem Przemysłowym (w tym fotografie 2D, fotografie obrotowe, animacje, nagrania lektorskie z audiodeskrypcją).
Muzeum zamieści we własnym zakresie odwzorowania 100 zabytków (w postaci fotografii 2D), ok. 200 – 250 fotografii, a Wykonawca w tym pomoże.
Planuje się dodanie linków do YouTube z filmami i animacjami.
Katalog zbiorów on-line będzie zawierał minimum:
 • zdjęcie dzieła w rozdzielczości z możliwością zoom-owania. Plik powinien mieć  wagę do 1 MB.
 • informacje na temat dzieła (tytuł dzieła, autor, data i miejsce powstania, rodzaj, wymiary, technika, tworzywo, słowa kluczowe, opis, nr inwentarzowy i inne). Dotyczy wyłącznie 75 obiektów wymienionych w załączniku nr 1. Zamawiający dostarczy w terminie do 14 dni od podpisania umowy wszystkie dane na temat dzieła, a także opisy merytoryczne.
 • tłumaczenia tekstów na język angielski wykonane przez Wykonawcę (menu oraz opisy zabytków – 40 stron wydawniczych A4 po 1200 znaków) - usługa tłumaczenia wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.
 • fotografie obrotowe, animacje, pliki dźwiękowe - poprzez osadzenie w serwisie lub dodanie linków do serwisów zewnętrznych np. do YouTube, Spotify, itp.
 
Katalog zbiorów on-line będzie umożliwiał m.in.:
 • dodawanie kolejnych rekordów (w postaci fotografii 2D, pików dźwiękowych efektów fotografii obrotowej lub co najmniej linków do animacji, efektów fotografii obrotowej, plików dźwiękowych),
 • dodawanie wersji językowych min.: język angielski,
 • aktualizacje informacji,
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu z obsługi katalogu, potwierdzone stosownym protokołem.
Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie wersji anglojęzycznej: tj. opracowanie menu oraz profesjonalne tłumaczenie nazw i opisów zabytków w liczbie 175 szt. (łącznie 40 stron wydawniczych A4 po 1200 znaków).
Katalog on-line będzie służyć przede wszystkim celom poznawczym i edukacyjnym. Zamawiający będzie za jego pomocą upowszechniać wiedzę o zgromadzonych zbiorach dot. Centralnego Okręgu Przemysłowego
Katalog online musi być dostępny na komputerach oraz urządzeniach mobilnych takich jak smartfony/tabety (Android, iOS, Windows Phone) bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
Wykonawca zapewni pełną, profesjonalną obróbkę graficzną wszystkich fotografii wraz z ich ewentualnym retuszem.
Katalog zbiorów online musi posiadać wyszukiwarkę przynajmniej po: nazwie, datowaniu, technice, materiale.
Katalog zbiorów online musi posiadać elementy przystosowujące stronę dla osób z niepełnosprawnościami (np. słabowidzących) – zgodnie z WCAG 2.1.
Katalog zbiorów online musi posiadać 2 wersje językowe: polską i angielską.
Opisy w technice audiodeskrypcji wykonuje Wykonawca (15 wskazanych przez Zamawiającego zabytków). Wykonawca wykona i osadzi nagrania lektorskie audiodeskrypcji mp3 w prezentacji na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego. (15 x A4 po 1200 znaków).
Dopuszczalne jest stosowanie linków do serwisów zewnętrznych np. YT, Spotify itd.
Wymagane jest przekazanie na rzecz Zamawiającego pełnych praw majątkowych wynikających z prawa autorskiego dotyczących nieograniczonego w czasie, obszarze, sposobie, polu eksploatacji, wolnego eksploatowania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający przewiduje, wynagrodzenie ryczałtowe.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kompletnej usługi w terminie: 60 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający planuje podpisanie umowy i przekazanie zabytków do digitalizacji ok. 15.10.2021.
Usługę należy wykonać przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz dostarczonych przez siebie materiałów i wyrobów z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru świadczonych usług.
Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z ewentualnym zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą eksponatów objętych niniejsza umową.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość powołania rzeczoznawcy, który dokona oceny należytego wykonania konserwacji oraz odebrania usługi.  
 
 
Zwracamy się o przedstawienie szacunkowej wyceny usługi w terminie do dnia 28 lipca 2021 r. godz. 12:00 na adres e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl oraz oferty@muzeum.stalowawola.pl przygotowanej na formularzu wyceny szacunkowej (Załącznik A).
 
 
Zamawiający informuje, że niniejsze rozpoznanie służy jedynie ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia w celu ustalenia procedury właściwej do udzielenia zamówienia publicznego.
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2021-07-23
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2021-07-23 14:09
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 23 września 2021r. 11:37:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.