bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-8-21 na zad. pn.: Wykonanie digitalizacji 75 zabytków, wykonanie animacji pracy 1 zabytku ze zbiorów Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego wraz z uruchomieniem katalogu zbiorów on-line

 
 
MR–AG–ZO–312–8/21                                                                                       Stalowa Wola, dnia 26.08.2021 r.
 
 

 
 
B i u l e t y n    I n f o r m a c j i    P u b l i c z n e j
 
INFORMACJA O WYNIKU PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO


 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) - na zadanie pn.:
 
Wykonanie digitalizacji 75 zabytków, wykonanie animacji pracy 1 zabytku ze zbiorów Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego wraz z uruchomieniem katalogu zbiorów on-line
 
Zamówienie z podziałem na części:
CZĘŚĆ I:
Wykonanie digitalizacji 75 zabytków (zgodnie z zaktualizowanym Załącznikiem nr 1) oraz wykonanie animacji pracy 1 zabytku ze zbiorów Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.
CZĘŚĆ II:
Utworzenie i udostępnienie katalogu zbiorów on-line (cyfrowej dokumentacji kolekcji) na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w formie podstrony.
 
 
  1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zostało opublikowane w dniu 6.08.2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.pl/bip
  1. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zapytaniu ofertowym złożyli oferty cenowe:
 
Oferta nr 1:
Konserwacja Zabytków Sabina Szkodlarska, ul. Kamienna 54, 32-084 Zabierzów
CZĘŚĆ I:
29 860,00 zł (netto), 36 727,80 zł (brutto)
CZĘŚĆ II:
24 390,00 zł (netto), 29 999,70 zł (brutto)
 
Oferta nr 2:
S3D Paweł Klak, ul. Prochownia 1, 64-100 Leszno
CZĘŚĆ I:
46 800,00 zł (netto), 57 564,00 zł (brutto)
CZĘŚĆ II:
45 000,00 zł (netto), 55 350,00 zł (brutto)
 
Oferta nr 3:
Fototerminal studio Jacek Świderski, ul. Imbramowska 15/16b, 31-212 Kraków
CZĘŚĆ I:
85 000,00 zł (netto), 104 550,00 zł (brutto)
CZĘŚĆ II:
nie dotyczy
 
Oferta nr 3:
Fototerminal studio Jacek Świderski, ul. Imbramowska 15/16b, 31-212 Kraków
CZĘŚĆ I:
85 000,00 zł (netto), 104 550,00 zł (brutto)
CZĘŚĆ II:
nie dotyczy
 
Oferta nr 4:
Marcin Mosur Media, ul. Traugutta 66/11, 50-418 Wrocław
CZĘŚĆ I:
47 560,98 zł (netto), 58 500,00 zł (brutto)
CZĘŚĆ II:
nie dotyczy
 
Oferta nr 5:
Tomasz Szklany Art Fashion Design
CZĘŚĆ I:
64 024,39 zł (netto), 78 750,00 zł (brutto)
CZĘŚĆ I:
24 390,24 zł (netto), 30 000,00 zł (brutto)
 
 
  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 
Dotyczy części I
 
Lp. Nr
oferty
KRYTERIUM Cena (100%)  
Punktacja
1 I 36 727,80 zł (brutto) x 100 /36 727,80 zł (brutto) = 100,00 100,00 pkt.
2 II 36 727,80 zł (brutto) x 100 / 57 564,00 zł (brutto) = 63,803 63,803 pkt.
3 III 36 727,80 zł (brutto) x 100 / 104 550,00 zł (brutto) = 35,129 35,129 pkt.
4 IV 36 727,80 zł (brutto) x 100 / 58 500,00 zł (brutto) = 62,782 62,782 pkt.
5 V 36 727,80 zł (brutto) x 100 /78 750,00 zł (brutto) = 46,638 46,638 pkt.
 
Dotyczy części II
 
Lp. Nr
oferty
KRYTERIUM Cena (100%)  
Punktacja
1 I 29 999,70 zł (brutto) x 100 /29 999,70 zł (brutto) = 100,00 100,00 pkt.
2 II 29 999,70 zł (brutto) x 100 /55 350,00 zł (brutto) = 54,200 54,200 pkt.
3 III Nie dotyczy
4 IV Nie dotyczy
5 V 29 999,70 zł (brutto) x 100 /30 000,00 zł (brutto) = 99,999 99,999 pkt.
 
 
  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano do realizacji zamówienia.
 
Do realizacji części I zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy nr 1 Konserwacja Zabytków Sabina Szkodlarska, ul. Kamienna 54, 32-084 Zabierzów, z ceną ofertową 29 860,00 zł (netto), 36 727,80 zł (brutto) oraz okresem gwarancji jakości: 24 miesiące. W związku z powyższym uznano ofertę Wykonawcy nr 1 za najkorzystniejszą.
 
Uzasadnienie:
Wybrana oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia. Wykonawca posiada wymagane w zapytaniu ofertowym doświadczenie w realizacji digitalizacji 2D zbiorów muzealnych.
 
 
 
Do realizacji części II zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy nr 1 Konserwacja Zabytków Sabina Szkodlarska, ul. Kamienna 54, 32-084 Zabierzów, z ceną ofertową 24 390,00 zł (netto), 29 999,70 zł (brutto) oraz okresem gwarancji jakości: 24 miesiące. W związku z powyższym uznano ofertę Wykonawcy nr 1 za najkorzystniejszą.
 
Uzasadnienie:
Wybrana oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia. Wykonawca posiada wymagane w zapytaniu ofertowym doświadczenie w wykonaniu serwisu www (strona internetowa z połączonymi bazami danych) dla muzeów lub innych instytucji kultury gromadzących i udostępniających eksponaty/ dzieła sztuki.


 
Niniejszą informację opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli www.muzeum.stalowawola.bip.pl/

 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w zapytaniu ofertowym.
 
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2021-08-26
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2021-08-26 17:07
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 23 września 2021r. 10:52:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.