XML
ROZPOZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA. Dotyczy zad. pn.: Dostawa profesjonalnych urządzeń pomiarowych na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
 

ROZPOZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA
 
 
 
Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli prowadzi rozpoznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, którego przedmiotem jest zamówienie pn.: Dostawa profesjonalnych urządzeń pomiarowych na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.
 
 
Szczegółowa specyfikacja urządzeń:
 
 
Dwa typy czujek do pomiaru temperatury i wilgotności w Muzeum (łącznie 22 szt.)
 • do gablot – bez wyświetlaczy, wifi – 6 szt.
 • do przestrzeni wystawienniczych – mogą być z wyświetlaczem (niekoniecznie), LaN lub wifi – 12 szt.
 • czujki do magazynów z wyświetlaczami, 2 LAn i 2 wifi – 4 szt.
 
Parametry, które muszą spełniać:
 
 • zapis co przynajmniej co 1 min; 15 min; 30 min; 1 godz; 12 godz.; 24 godz. (programowany),
 • zasilane w gablotach bateryjne, pozostałe sieciowe,
 • dokładność max. +- 2%RH oraz 0,4*C,
 • oprogramowanie do podglądu aktualnych parametrów i przeglądania zapisanej  historii (opcjonalnie z funkcją generowania alarmów o przekroczeniu minimalnej i maksymalnej wartości),
 • program w chmurze, możliwość odczytu na 2-3 komputerach,
 • urządzenia przystosowane do pracy w muzeach,
 • zakres pomiarowy temperatury co najmniej: -30 do +70 (stopni)
 • zakres pomiarowy wilgotności: 0 – 100% (pełny zakres)
 • sonda (czujnik pomiaru wewnętrzny lub zewnętrzny)
 • w przypadku urządzeń na baterie – działanie min. 12 miesięcy przy próbkowaniu co 1 godz.
 • pojemność pamięci wewnętrznej min. 30 000, w przypadku braku możliwości przesłania danych do programu,
 • wymiary i waga: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.
 • kolor biały lub szary,
 • oprócz czujników potrzebne będą urządzenia do przechwytywania sygnału wifi tzw. odbiorniki (trzeba wykonać pomiary siły sygnału po zainstalowaniu czujników, może być, że wystarczy 1, ale może się okazać, że potrzebne będą 2 lub nawet 3)
 
 
Luksomierz (2 szt.)
Parametry, które muszą spełniać urządzenia:
 
 • Miernik z funkcją Hold
 • Temperatura przechowywania: -30 … +50 °C
 • Temperatura pracy: 0 … +50 °C
 • Zasilanie bateriami AAA lub AA
 • Żywotność baterii: 200 h
 • Zakres pomiarowy: 0 … 99999 Lux
 • Dokładność: ±5 Lux ±5 % wartości pomiaru (Klasa B, DIN 5032)
 • Rozdzielczość: 1 Lux (0 … 19999 Lux); 10 Lux (pozostały zakres) 
 
 1. Zamawiający przewiduje, że wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy.
 2. Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
 3. Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 4. Zwracamy się o przedstawienie szacunkowej wyceny usługi w terminie do dnia 2 listopada 2021 r. (włącznie) na adres e-mail: zamowieniapoiis@muzeum.stalowawola.pl oraz mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 5. Informacja o szacunkowej wycenie usługi powinna być przedstawiona w formie skanu wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego przez Wykonawcę formularza wg Załącznika nr 1. Zamawiający dopuszcza również podpis elektroniczny – kwalifikowany, zaufany lub osobisty.
 6. Zamawiający informuje, że niniejsze rozpoznanie służy jedynie ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia w celu ustalenia procedury właściwej do udzielenia zamówienia publicznego. 
 
 

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Szacowanie wartości zamówienia _plik edytowalny Plik doc 55.38 KB
Szacowanie wartości zamówienia _plik PDF Plik pdf 379.95 KB
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2021-10-27
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2021-10-28 16:47