bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Dot. zamówienia pn.: Wykonanie szczegółowej mapy i aplikacji wspierającej działanie EKO-punktów - informacji o lokalnym dziedzictwie (w języku polskim i angielskim).
 
                                                                                 Stalowa Wola, dnia 26.09.2022

 
Wykonawcy
uczestniczący w zapytaniu ofertowym
MR–AG–ZO–312–31/22
 
 
 
B i u l e t y n    I n f o r m a c j i    P u b l i c z n e j
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) - na zadanie pn.:
 
Wykonanie szczegółowej mapy i aplikacji wspierającej działanie EKO-punktów - informacji o lokalnym dziedzictwie (w języku polskim i angielskim), pozwalającej odbiorcom na zaplanowanie indywidualnych lub grupowych wycieczek pieszych oraz rowerowych
 
 
  1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zostało opublikowane w dniu 5.09.2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
  1. Do dnia 19.09.2022 r. godz. 12:00 w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
 
Oferta nr 1
Roduq Rafał Stefaniczyn Stryjska 24, 81-506 Gdynia
Cena: 113 160,00 zł (brutto)
 
Oferta nr 2
PTM Soft Przemysław Tomecki ul. Kasztanowa 78, Więckowice, 32-082 Bolechowice
Cena: 62 730,00  zł (brutto)
Oferta w formie elektronicznej bez podpisu kwalifikowanego lub podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Oferta odrzucona na podstawie Rozdz. VII pkt. 6 specyfikacji zapytania ofertowego.
 
Oferta nr 3
NotBug Sp. z o.o., ul. Węgierska 20, 39-220 Pilzno
Cena: 41 820,00 zł (brutto)
 
Oferta nr 4
Complaia Systems Sp. z o.o. ul. Targowa 9, 63-500 Ostrzeszów
Cena: 20 500,00 zł (brutto)
Oferta w formie elektronicznej bez podpisu kwalifikowanego lub podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Oferta odrzucona na podstawie Rozdz. VII pkt. 6 specyfikacji zapytania ofertowego.
 
Oferta nr 5
BrainForge IT Software&Consulting Sp. z o.o. al. Kasztanowa 3a, 53-125 Wrocław
Cena: 68 880,00 zł (brutto)
 
Oferta nr 6
Openform Spółka Cywilna Magdalena Klejdysz-Matras, Rafał Matras, Tomasz Marszałek
ul. Blich 3 lok. 8, 31-502 Kraków
Cena: 148 253,29 zł (brutto)
 
Oferta nr 7
Poliman Paweł Szeląg ul. Raciborska 7/1, 30-384 Kraków
Cena: 24 354,00 zł (brutto)
 
  1. Zamawiający, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na podstawie zapisów Rozdz. X ust. 6 zapytania ofertowego informuje o unieważnieniu postępowania na zad. pn.: Wykonanie szczegółowej mapy i aplikacji wspierającej działanie EKO-punktów - informacji o lokalnym dziedzictwie (w języku polskim i angielskim), pozwalającej odbiorcom na zaplanowanie indywidualnych lub grupowych wycieczek pieszych oraz rowerowych.
 
Uzasadnienie prawne
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Uzasadnienie faktyczne
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 21 048,52 zł (brutto), słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści osiem zł 52/100 (brutto), natomiast najniższa nie podlegająca odrzuceniu oferta została złożona na kwotę 24 354,00 zł (brutto). W związku z sytuacją, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, unieważnia się postępowanie w trybie zapytania ofertowego o nr sprawy MR–AG–ZO–312–31/22.
 
Jednocześnie Zamawiający informuje o planowanym wszczęciu kolejnego postępowania na ten sam przedmiot zamówienia.
 
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2022-09-26
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2022-09-26 14:25
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 10 grudnia 2022r. 09:53:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.