XML
PISEMNY PRZETARG NA: Wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie kawiarni w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17Nr sprawy: MR–AG–221/ 2 /2022                                                                        Stalowa Wola, dnia 2.08.2022
 
 


PISEMNY PRZETARG NA:

Wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie kawiarni
w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17

 

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty w pisemnym przetargu na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej, kawiarni.

Budynek, w którym mieści się lokal wpisany jest do rejestru zabytków i podlega szczególnej ochronie służb konserwatorskich.

Przedmiot najmu nie jest obciążony żadnymi innymi prawami i roszczeniami osób trzecich.
 
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia bez obowiązku podania przyczyny.
 
Lokal  użytkowy przeznaczony na prowadzenia kawiarni zlokalizowany jest parterze budynku Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego i składa się z następujących pomieszczeń:
 
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA NETTO (M2)
A 025 KAWIARNIA 85,05
A 026 BAR 8,87
A 027 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 5,56
A 028 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 6,80
A 029 TOALETA PRACOWNICZA 3,33
A 030 ZAPLECZE 6,43
A 031 PRZEDSIONEK 3,06
A 032 TOALETA 3,24
 
 
ŁĄCZNIE – 122,34 M2
 
Lokal jest wyremontowany i zaaranżowany w nowoczesnej stylistyce.
Lokal jest wyposażony w wysokiej jakości szafy gastronomiczne oraz meble użytkowe.
Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, instalację sygnalizacji pożaru i sygnalizacji włamania.

OKRES NAJMU
1. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat od daty podpisania umowy najmu.
2. Przewidywany termin uruchomienia lokalu powinien być nie dłuższy niż 30 dni od podpisania umowy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert upływa 12.09.2022 r. godz. 12:00, przy czym wiążący jest dzień i godzina wpływu oferty do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.


Szczegółowy opis przedmiotu najmu, warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane formularze zawiera dokument pn.: Przetarg na WYNAJEM KAWIARNI MUZEUM COP _2.08.2022 (wersja PDF oraz edytowalna).  

Załącznikami są:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Wzór umowy
Załącznik nr 3 Doświadczenie oferenta
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART 13 RODO
Rysunki
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2022-08-02
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2022-08-02 14:30