XML
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej. Nr sprawy: MR-D-3122-KULTURA-1/22

 
Stalowa Wola, dnia 30.06.2022
 
MR-D-3122-KULTURA-1/22
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 3, prowadzone przez Miasto Stalowa Wola, działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 poz. 194) w zw. z art. 11 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na przygotowanie i wykonanie koncertów związanych z 4-dniowymi obchodami Jubileuszu 85-Lecia powstania COP wraz z galą otwarcia Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.
 

 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2022-06-30
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2022-06-30 16:45