Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: EDUKATOR MUZEALNY

Data publikacji: 2022-04-11 10:53:00


 
 
Stalowa Wola, 11 kwietnia 2022 r.
 

 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Edukator muzealny
 w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola
 


Zadania wykonywane na w/w stanowisku:
 1. Opracowywanie ofert edukacyjnych do wystaw stałych i czasowych oraz wydarzeń okazjonalnych, opracowywanie pomocy dydaktycznych.
 2. Kreowanie i realizacja oferty edukacyjnej.
 3. Prowadzenie kalendarza zajęć edukacyjnych.
 4. Organizowanie zajęć i projektów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych i społecznych – szczególnie dla przedszkoli, uczniów, seniorów, rodzin i osób z niepełnosprawnościami.
 5. Prowadzenie zajęć edukacyjnych – lekcji muzealnych, warsztatów, oprowadzania po wystawach.
 6. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi, placówkami oświatowymi, uczelniami i szkołami.
 7. Włączanie się w działalność popularyzatorską i promocyjną Muzeum.
 8. Współpraca z działami merytorycznymi i technicznymi Muzeum.
Wymagania:
 1. Ukończone studia wyższe o profilu humanistycznym, preferowane kierunki ze specjalnością edukacyjną – historia, sztuka, kulturoznawstwo i pokrewne.
 2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych i społecznych w instytucjach kultury lub szkole.
 3. Znajomość historii Centralnego Okręgu Przemysłowego, regionu nadsańskiego oraz ogólna wiedza historyczna, o sztuce, kulturze etc., umiejętność interpretacji tychże.
 4. Znajomość zasad dydaktyki i metodyki.
 5. Zdolności manualne.
 6. Otwartość i łatwość nawiązywania kontaktu.
 7. Samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji.
 8. Odpowiedzialność i zaangażowanie.
 9. Dobra organizacja pracy.
 10. Kreatywność i pomysłowość.
 11. Etyka zawodowa i profesjonalizm.
 12. Dyspozycyjność.
 13. Obsługa urządzeń biurowych, znajomość pakietu MS Office oraz podstawowych nowych mediów i narzędzi do komunikacji online.
Dodatkowe atuty:
 1. Doświadczenie muzealne.
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 3. Predyspozycje artystyczne, własna twórczość artystyczna.
 4. Ukończony kurs kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku.
 5. Umiejętność pisania tekstów edukacyjnych kierowanych do różnych grup wiekowych.
 6. Znajomość podstaw programowych/umiejętność korzystania z podstaw programowych polskiego szkolnictwa.
 7. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
Oferujemy
•          wymiar czasu pracy: pełny etat
•          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 
Termin składania aplikacji: 25 kwietnia 2022 r.
Planowany termin zatrudnienia w instytucji:  maj 2022.
 
 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: rpac@muzeum.stalowawola.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.muzeum.stalowawola.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.
 
 
Wymagane dokumenty
•            C.V.,
•            list motywacyjny,
•            kopia dyplomu,
•            certyfikaty, opinie, rekomendacje,
•            kopie świadectw pracy
 
Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


 
UWAGA!
Formularz zgłoszeniowy dostępny w ząłączonym pliku.

 
Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Aneta Garanty 2022-04-11
Opublikował w BIP: Marcin Młynarski 2022-04-11 10:53:00
Liczba wyświetleń: 12148

Wygenerowano: 2023-12-06 04:42:20