TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Informacja o niewyłonieniu zwycięzcy konkursu. Dotyczy: Konkursu na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 
Nr sprawy: MR-AG-K-312-1/20                                                                         Stalowa Wola, 7.12.2020
 
 

 
 B i u l e t y n   I n f o r m a c j i   P u b l i c z n e j

 
 
INFORMACJA
O NIEWYŁONIENIU ZWYCIĘZCY KONKURSU
 
 
Dotyczy: Konkursu na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli informuje, że Jury Konkursowe w nawiązaniu do Par. 7 ust. 5 Regulaminu Konkursu, nie wyłoniło zwycięzcy Konkursu na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Jednocześnie zgodnie z Par. 3 umowy o wykonanie utworu wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT.
 
Niniejszą informację przekazano uczestnikom Konkursu oraz zamieszczono na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 
 
 
 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Lucyna Mizera 2020-12-07
Opublikował w BIP: Marcin Młynarski 2020-12-07 15:26:00
Modyfikował: Marcin Młynarski 2020-12-07 14:26:49
Liczba wyświetleń: 4048
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2020-12-07 14:26:49 Utworzono treść Marcin Młynarski Szukaj
        Porównaj