INFORMACJA O WYNIKU PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO MR–AG–ZO–312–18/23

 

MR–AG–ZO–312–18/23                                                                                   Stalowa Wola, dnia 2.06.2023

 

 

Wykonawcy

uczestniczący w zapytaniu ofertowym

MR–AG–ZO–312–18/23

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) - na zadanie pn.:  Usługa profesjonalnego przygotowania eksponatów do transportu oraz transport z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (trasa: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli - Muzeum Podlaskie w Białymstoku).

 

I.       Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zostało opublikowane na stronie internetowej BIP Zamawiającego w dniu 29.05.2023 r.

 

II.     Zamawiający, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o wyborze oferty. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium 100% cena.

 

III.   Do dnia 2.06.2023 r. godz. 12:00 w postępowaniu wpłynęła jedna oferta:

 

Oferta nr 1

Art Transit Poland Sp. z o.o., 95-082 Dobroń, ul. Wrocławska 3B

Cena: 8.000,00 zł (netto), 9.840,00 zł (brutto)

słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100

 

Do realizacji zamówienia wybrana została oferta złożona przez firmę Art Transit Poland Sp. z o.o., 95-082 Dobroń, ul. Wrocławska 3B z ceną 8.000,00 zł (netto), 9.840,00 zł (brutto).

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta Firmy Art Transit Poland Sp. z o.o. spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów, w związku z czym uznana została za korzystną.

 

      


Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-06-02
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-06-02 15:04:22
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-06-02 13:30:00
Liczba wyświetleń: 52
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-06-02 15:04:22 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj