Informacja o wyniku zapytania ofertowego i zawarciu umowy na zad. pn.: Usługa stolarska – wykonanie postumentów pod gabloty z pleksy na potrzeby wystawy pt.: Bogusław Barnaś - architektura zakorzeniona w tradycji

Nr sprawy: MR–AG–ZO–034/15                                                                                      Stalowa Wola, dnia 18/09/2015 r.

 

 

 

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

i zawarciu umowy

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na zadanie pn.:

 

 

Usługa stolarska – wykonanie postumentów pod gabloty z pleksy na potrzeby wystawy pt.:

Bogusław Barnaś - architektura zakorzeniona w tradycji,

zgodnie z projektem koncepcyjnym

 

 

Zapytanie ofertowe o nr sprawy MR–AG–ZO–034/15 opublikowano w dniu 14.09.2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip zakładka: ZAPYTANIA OFERTOWE

 

  1. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

W niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez firmę:

 

„Usługowy Zakład Stolarski” Małgorzata Staszałek, ul. Klasztorna 12, 37-464 Stalowa Wola

z ceną ofertową: 6.150,00 zł (brutto), słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt zł, 00/100.

 

 

Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami, dalej Pzp). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 30.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług.

 

Oferent spełnia warunki zapytania ofertowego oraz posiada duże doświadczenie w realizacji prac stolarskich w ramach budowy aranżacji wystaw. Ponadto w związku z sytuacją, iż oferta Firmy „Usługowy Zakład Stolarski”, nie przekracza progu stosowania procedur zapytań ofertowych, tj. 5.000,00 zł (netto), Zamawiający zawarł w dniu 18.09.2015r. umowę z ww. Wykonawcą.

 

Niniejszą informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/

 

Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem o zapytaniu ofertowym.


Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Lucyna Mizera 2015-09-18
Opublikował w BIP: Marcin Młynarski 2015-09-18 19:11:00
Modyfikował: Marcin Młynarski 2015-09-20 17:12:22
Liczba wyświetleń: 25326
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-09-20 17:12:22
  • Zmieniono tytuł dokumentu
Marcin Młynarski Szukaj
2015-09-20 17:11:39 Utworzono treść Marcin Młynarski Szukaj
        Porównaj