Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312-10/23 na zad. pn.: Usługi malarskie i inne okołobudowlane związane z montażem wystaw i przestrzeni ekspozycyjnych w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 

MR–AG–ZO–312–10/23                                                                                                  Stalowa Wola, 12.05.2023

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-10/23 zgodnie z regulaminem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na:

 

Usługi malarskie i inne okołobudowlane związane z montażem wystaw i przestrzeni ekspozycyjnych w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 

 

I.       Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 17.04.2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip

 

II.      Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe:

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.04.2023 r. godz. 12.00 wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta nr 1:

GÓR-BUD Krzysztof Góral, ul. Dmowskiego 18/5, 37-450 Stalowa Wola

 

PRACE OBJĘTE ZAKRESEM PODSTAWOWYM (rozliczane ze stawki ceny jednostkowej za malowanie 1 m2)

Cena jednostkowa za malowanie 1 m2 powierzchni: 17,00 zł brutto

PRACE NIEOBJĘTE ZAKRESEM PODSTAWOWYM (rozliczane kosztorysem powykonawczym)

Stawka roboczogodziny kosztorysowej bez narzutów R: 22,00 zł

wskaźnik narzutu kosztów pośrednich Kp, (liczony od R i S): 45%

wskaźnik narzutu zysku Z, (liczony od R, S, Kp): 20%

PRACE NIEOBJĘTE ZAKRESEM PODSTAWOWYM (rozliczane wg stawki roboczogodziny)

oferowana godzinowa stawka roboczogodziny brutto tj. Rzn wynosi: 38,28 zł

 

Oferta nr 2:

ANIFA Bogusław Bąk, ul. Górskiego 8, 37-450 Stalowa Wola

 

PRACE OBJĘTE ZAKRESEM PODSTAWOWYM (rozliczane ze stawki ceny jednostkowej za malowanie 1 m2)

Cena jednostkowa za malowanie 1 m2 powierzchni: 30,75 zł brutto

PRACE NIEOBJĘTE ZAKRESEM PODSTAWOWYM (rozliczane kosztorysem powykonawczym)

Stawka roboczogodziny kosztorysowej bez narzutów R: 32,00 zł

wskaźnik narzutu kosztów pośrednich Kp, (liczony od R i S): 60%

wskaźnik narzutu zysku Z, (liczony od R, S, Kp): 15%

PRACE NIEOBJĘTE ZAKRESEM PODSTAWOWYM (rozliczane wg stawki roboczogodziny)

oferowana godzinowa stawka roboczogodziny brutto tj. Rzn wynosi: 72,42 zł

 

Oferta nr 3:

Centrum Stolarki Budowlanej DOMLUX Nieznalski Andrzej Nowak Marek Sp. J., ul. Przemysłowa 11, 37-450 Stalowa Wola

 

PRACE OBJĘTE ZAKRESEM PODSTAWOWYM (rozliczane ze stawki ceny jednostkowej za malowanie 1 m2)

Cena jednostkowa za malowanie 1 m2 powierzchni: 24,60 zł brutto

PRACE NIEOBJĘTE ZAKRESEM PODSTAWOWYM (rozliczane kosztorysem powykonawczym)

Stawka roboczogodziny kosztorysowej bez narzutów R: 32,00 zł

wskaźnik narzutu kosztów pośrednich Kp, (liczony od R i S): 75%

wskaźnik narzutu zysku Z, (liczony od R, S, Kp): 20%

PRACE NIEOBJĘTE ZAKRESEM PODSTAWOWYM (rozliczane wg stawki roboczogodziny)

oferowana godzinowa stawka roboczogodziny brutto tj. Rzn wynosi: 82,66 zł

 

III.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Opis kryterium

Znaczenie kryterium [%]

Oferta nr 1

 

GÓR-BUD Krzysztof Góral

ul. Dmowskiego 18/5

37-450 Stalowa Wola

 

Oferta nr 2

 

ANIFA Bogusław Bąk,

ul. Górskiego 8

37-450 Stalowa Wola

Oferta nr 3

CSB DOMLUX

ul. Przemysłowa 11 37-450 Stalowa Wola

KRYTERIUM NR I

70

70,000

38,699

48,374

KRYTERIUM NR II

20

20,000

10,571

9,262

KRYTERIUM NR III

10

10,000

5,286

4,631

Punktacja łączna:

100

100,000 pkt.

54,556 pkt.

62,268 pkt.

         

IV.    Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: GÓR-BUD Krzysztof Góral ul. Dmowskiego 18/5 37-450 Stalowa Wola. Wykonawca posiada wymagane doświadczenie oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w związku z powyższym oferta Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą.

 

 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-05-12
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-05-12 12:26:30
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-05-12 12:00:00
Liczba wyświetleń: 43
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-05-12 12:26:30 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj