Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR–AG–ZO–312–17/23. Dot. zam. pn.: Usługa poligraficzna: druk offsetowy katalogu prac „Sammlung Pastula”

MR–AG–ZO–312–17/23                                                                                                  Stalowa Wola, 11.06.2023

 

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-17/23 zgodnie z regulaminem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na:

 

Usługa poligraficzna: druk offsetowy katalogu prac „Sammlung Pastula”

 

I.       Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.05.2023 r.

II.     Zaproszenie do złożenia oferty wraz z zapytaniem ofertowym zostało także wysłane pocztą elektroniczną do  Wykonawców w dniu 29.05.2023 r.

III.   Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 6.06.2023 r. godz. 12.00 wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Rukarnia Sil Veg Druk S.C., ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec

13 650,00 (brutto)

słownie: trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100

 

Oferta nr 2

Akcydens Zakład Poligraficzny Adam Cichocki i Synowie, Spółka jawna, 05-080 Laski, ul. Pocztowa 5

9 594,00 zł (brutto)

słownie: dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100

 

Oferta nr 3

Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp. J. ul. Tygrysia 50, Sobolewo, 15-509 Białystok

8 295,00 zł (brutto)

słownie: osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć zł 00/100

 

Oferta nr 4

Zapol Sobczyk Spółka Komandytowa al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

8 316,00 (brutto)

słownie: osiem tysięcy trzysta szesnaście złotych 00/100

 

Oferta nr 5

TEMA Tomasz Machaj, ul. Krajobrazowa 4/57, 35-119 Rzeszów

4 888,80 PLN (brutto)

(słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem 80/100 złotych 00/100)

 

IV.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Lp.

Nr oferty

KRYTERIUM Cena (100%)

Punktacja

1

I

4 888,80 (brutto) x 100 / 13 650,00 (brutto) = 35,81

35,81 pkt.

2

II

4 888,80 (brutto) x 100 / 9 594,00 zł (brutto) = 50,95

50,95 pkt.

3

III

4 888,80 (brutto) x 100 / 8 295,00 zł (brutto) = 58,93

58,93 pkt.

4

IV

4 888,80 (brutto) x 100 / 8 316,00 zł (brutto) = 58,78

58,78 pkt.

5

V

4 888,80 (brutto) x 100 / 4 888,80 zł (brutto) = 100,00

100,00 pkt.

V.      Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę TEMA Tomasz Machaj, ul. Krajobrazowa 4/57, 35-119 Rzeszów, z ceną ofertową 4 888,80 PLN (brutto) słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem 80/100 złotych 00/100. Ww. firma posiada wymagane doświadczenie w związku z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

 

 

 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-06-11
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-06-11 18:13:59
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-06-09 13:00:00
Liczba wyświetleń: 87
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-06-11 18:13:59 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj