Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr MR–AG–ZO–312–34/23 na zad. pn.: Wykonanie i montaż wydruków wielkoformatowych na potrzeby budowy aranżacji wystawy czasowej pt.: „Potęga Stalowej Woli”

 

 

 

MR–AG–ZO–312–34/23                                                                                                  Stalowa Wola, 25.10.2023

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-34/23 zgodnie z regulaminem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na:

 

Wykonanie i montaż wydruków wielkoformatowych na potrzeby budowy aranżacji wystawy czasowej pt.: „Potęga Stalowej Woli”

 

 

I.       Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 13.10.2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip

 

II.     Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.10.2023 r. godz. 11:00 w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

OFERTA nr 1:

Konsorcjum firm: Agencja Reklamowa ITU Mateusz Jędrusiński, 37-400 Nisko ul. Zamknięta 1

Drukarnia Atut-Piotr Jędrusiński, 37-400 Nisko ul. Zamknięta 1

Cena: 25 099,46 zł (brutto).

słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć zł 46/100.

 

OFERTA nr 2:

GoMa Mariusz Markut, ul. Mireckiego 13, 37-450 Stalowa Wola

Cena: 32 536,57 zł (brutto)

słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć zł 57/100.

 

 

III.   Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Oferenta:

Konsorcjum firm: Agencja Reklamowa ITU Mateusz Jędrusiński, 37-400 Nisko ul. Zamknięta 1

Drukarnia Atut-Piotr Jędrusiński, 37-400 Nisko ul. Zamknięta 1

 

Ww. konsorcjum spełnia wymogi podmiotowe postępowania oraz posiada wymagane doświadczenie. Oferta Konsorcjum spełnia wymagania specyfikacji zapytania ofertowego i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia, w związku z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-10-25
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-10-25 14:14:47
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-10-25 12:00:00
Liczba wyświetleń: 24
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-10-25 14:14:47 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj