Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr MR–AG–ZO–312–36/23 na zad. pn.: Projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku publikacji pt.: „Stalowa Wola i Rozwadów w cieniu nazistowskiej flagi”

 

MR–AG–ZO–312–36/23                                                                        Stalowa Wola, dnia 9/11/2023 r.

 

                                                                     

 

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:

 

Projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku publikacji pt.:

„Stalowa Wola i Rozwadów w cieniu nazistowskiej flagi”

 

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 312 – 36/23

 

1.   Zaproszenie do złożenia ofert zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24.10.2023 r.

2.   W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 3.11.2023 r. godz. 12:00 wpłynęły następujące oferty:

 

OFERTA NR 1:

Edyta Wojciechowska-Jadczak E-BIT

Cena: 2 160,00 zł (brutto)

 

OFERTA NR 2:

PANCZAKIEWICZ ART.DESIGN, ul. Bobrzyńskiego 23/1, 30-348 Kraków

Cena: 10 455,00 zł (brutto)

 

OFERTA NR 3:

Monika Beleć Firma Reklamowa GRAF MEDIA, ul. Konstruktorów 34/15, 65-119 Zielona Góra

Cena: 6 300,00 zł (brutto)

 

OFERTA NR 4:

2 CODE Sp. z o.o., ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin

Cena: 9 840,00 zł (brutto)

 

OFERTA NR 5:

Dot Color Bartosz Piorun

Cena: 3 650,00 zł (brutto)

 

3.   Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa Oferenta

KRYTERIUM I

„cena” - 60%

KRYTERIUM II

„Jakość próbki szaty graficznej” – 40%

Punktacja

łącznie

1

I

Oferta odrzucona

2

II

36,00 pkt.

35 pkt.

71,00 pkt.

3

III

60,00 pkt.

8 pkt.

68,00 pkt.

4

IV

38,40 pkt.

27 pkt.

65,40 pkt.

5

V

Oferta odrzucona

 

 

4.   Zamawiający zgodnie z Rozdz. VIII ust. 3 zapytania ofertowego odrzucił ofertę Wykonawcy nr 1: Edyta Wojciechowska-Jadczak E-BIT, gdyż koncepcja Oferenta otrzymała od minimum 1 członka komisji przetargowej 1 punkt, w związku z powyższym, Oferent został wykluczony, a oferta odrzucona z uwagi na nie spełnienie wymogów zapytania.

 

5.   Zamawiający zgodnie z Rozdz. VIII ust. 3 zapytania ofertowego odrzucił ofertę Wykonawcy nr 5: Dot Color Bartosz Piorun, gdyż koncepcja Oferenta otrzymała od minimum 1 członka komisji przetargowej 1 punkt, w związku z powyższym, Oferent został wykluczony, a oferta odrzucona z uwagi na nie spełnienie wymogów zapytania. 

 

6.   Z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała budżet jaki Zamawiający zaplanował na realizację niniejszego zamówienia, Zamawiający w nawiązaniu do Rozdz. X ust. 7 zapytania ofertowego, dniu 8.11.2023 r. zaprosił firmę: PANCZAKIEWICZ ART.DESIGN, ul. Bobrzyńskiego 23/1, 30-348 Kraków do negocjacji ceny.

 

7.   W odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji ceny Wykonawca zgodził się obniżyć cenę z 10 455 zł (brutto) do kwoty 9 500,00 (brutto), słownie: dziewięć tysięcy pięćset zł 00/100 – czyli kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

Uzasadnienie:

Firma spełnia wymagania specyfikacji zapytania ofertowego, tzn.: posiada wymagane w zapytaniu ofertowym doświadczenie oraz uzyskała najwyższą punktację w II kryterium oceny ofert (ocena koncepcji szaty graficznej publikacji) spośród ofert nieodrzuconych i w łącznej punktacji. 

 

Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w zapytaniu ofertowym.

 

 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-11-09
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-11-09 14:57:54
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-11-09 14:30:00
Liczba wyświetleń: 14
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-11-09 14:57:54 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj