Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-14/23 na zad. pn.: Usługa poligraficzna - druk offsetowy publikacji dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 

 

MR–AG–ZO–312–14/23                                                                                                  Stalowa Wola, 18.05.2023

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-14/23 zgodnie z regulaminem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na:

 

 

Usługa poligraficzna

- druk offsetowy publikacji dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 

 

I.       Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11.05.2023 r.

II.      Zaproszenie do złożenia oferty wraz z zapytaniem ofertowym zostało także wysłane pocztą elektroniczną do  Wykonawców w dniu 11.05.2023 r.

III.    Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.05.2023 r. godz. 12.00 wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Zapol Sobczyk Spółka Komandytowa al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

26 229,00 (brutto)

słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych

 

Oferta nr 2

Petit – skład – druk – oprawa, Wojciech Guz i wspólnicy sp. komandytowa, 20-210 Lublin, ul. Tokarska 13

56 595,00 zł (brutto)

słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych

 

Oferta nr 3

R2 PRINT Adam Rytter, 09-400 Płock, Bielska 61/1

34 587,00 (brutto)

słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych

 

Oferta nr 4

Kowalcze Małgorzata Zakład Poligraficzny Sindruk, ul. Firmowa 12, 45-594 Opole

37 380,00 zł (brutto)

słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt

 

Oferta nr 5

TEMA Tomasz Machaj, ul. Krajobrazowa 4/57, 35-119 Rzeszów

29 975,40 zł (brutto)

słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć 40/100 złotych

 

Oferta nr 6

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji 26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10

32 802,00 zł (brutto)

słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset dwa zł

 

Oferta nr 7

Printfaktoria Sp. z o.o., ul. Parowcowa 10b, 02-445 Warszawa

Oferta odrzucona. Oferta wpłynęła po terminie składania ofert.

 

 

IV.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Lp.

Nr oferty

KRYTERIUM Cena (100%)

Punktacja

1

I

26 229,00 (brutto) x 100 / 26 229,00 zł (brutto) = 100,00

100,00 pkt.

2

II

26 229,00 (brutto) x 100 / 56 595,00 zł (brutto) = 46,34

46,34 pkt.

3

III

26 229,00 (brutto) x 100 / 34 587,00 zł (brutto) = 75,83

75,83 pkt.

4

IV

26 229,00 (brutto) x 100 / 37 380,00 zł (brutto) = 70,16

70,16 pkt.

5

V

26 229,00 (brutto) x 100 / 29 975,40 zł (brutto) = 87,50

87,50 pkt.

6

VI

26 229,00 (brutto) x 100 / 32 802,00 zł (brutto) = 79,96

79,96 pkt.

7

VII

-

-

 

V.      Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę Zapol Sobczyk Spółka Komandytowa al. Piastów 42, 71-062 Szczecin, z ceną ofertową 26229,00 zł (brutto), słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych. Ww. firma posiada wymagane doświadczenie w związku z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-05-18
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-05-18 11:11:43
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-05-18 12:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-05-18 11:19:37
Liczba wyświetleń: 102
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-05-18 11:19:37 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-05-18 11:11:43 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj