Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-3/23 na zad. pn.: Świadczenie usług informatycznych, dostawa licencji i oprogramowania dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

MR–AG–ZO–312–3/23                                                                                                    Stalowa Wola, 9.02.2023

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-3/23 zgodnie z regulaminem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na:

Świadczenie usług informatycznych, dostawa licencji i oprogramowania

dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

  1. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 1.02.2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip

  1. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 8.02.2023 r. godz. 12.00 wpłynęły następujące oferty:

OFERTA nr 1:

HDPro Sp. z o.o., ul. Barwinek 28B, 25-150 Kielce

Dot. CZĘŚCI I:

OBSŁUGA INFORMATYCZNA (ryczałt miesięczny):

1999,00 (netto), 2458,77 (brutto)

A.1. Łączna cena zryczałtowanej obsługi informatycznej za cały okres realizacji umowy (12 miesięcy):

(cena ryczałtu miesięcznego x 12 miesięcy)

23 988,00 (netto), 29 505,24 (brutto)

STAWKA ROBOCZO - GODZINY USŁUGI INFORMATYCZNEJ NIEOBJĘTEJ ZAKRESEM CZYNNOŚCI STAŁYCH (rozliczenie kosztorysowe z prawa opcji):

99,00 (netto), 121,77 (brutto)

A.2. Łączna cena zakresu z prawa opcji za cały okres realizacji umowy (12 miesięcy):

(cena jednej roboczogodziny zł netto x 10 godzin /szacunkowe zapotrzebowanie miesięcznie/ x 12 miesięcy)

11 880,00 (netto), 14 760,00 (brutto)

Łączna wartość oferty – dot. części I,

obejmująca zamówienie podstawowe i prawo opcji (A1 + A2) w ujęciu rocznym wynosi:

35 868,00 (netto), 44 117,64 (brutto).

Dot. CZĘŚCI II:

DOSTAWA, PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

Przedłużenie licencji ESET Endpoint Antivirus (55 stanowisk) licencja na okres 12 m-cy

3149,00 (netto), 3873,27 (brutto)

OFERTA nr 2:

INFOMECH Janusz Mizera, ul. Okulickiego 95, 37-450 Stalowa Wola

Dot. CZĘŚCI I:

OBSŁUGA INFORMATYCZNA (ryczałt miesięczny):

2 100,00 (netto), 2 583,00 (brutto)

A.1. Łączna cena zryczałtowanej obsługi informatycznej za cały okres realizacji umowy (12 miesięcy):

(cena ryczałtu miesięcznego x 12 miesięcy)

25 200,00 (netto), 30 996,00 (brutto)

STAWKA ROBOCZO - GODZINY USŁUGI INFORMATYCZNEJ NIEOBJĘTEJ ZAKRESEM CZYNNOŚCI STAŁYCH (rozliczenie kosztorysowe z prawa opcji):

100,00 (netto), 123,00 (brutto)

A.2. Łączna cena zakresu z prawa opcji za cały okres realizacji umowy (12 miesięcy):

(cena jednej roboczogodziny zł netto x 10 godzin /szacunkowe zapotrzebowanie miesięcznie/ x 12 miesięcy)

12 000,00 (netto), 14 760,00 (brutto) - Zamawiający poprawił błąd rachunkowy, polegający na niepomnożeniu przez Wykonawcę kwoty szacunkowego zapotrzebowania miesięcznego na roboczogodziny x 12 miesięcy

(wartość w skali roku).

Łączna wartość oferty – dot. części I,

obejmująca zamówienie podstawowe i prawo opcji (A1 + A2) w ujęciu rocznym wynosi:

37 200,00 (netto), 45 756,00 (brutto).

Dot. CZĘŚCI II:

DOSTAWA, PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

Przedłużenie licencji ESET Endpoint Antivirus (55 stanowisk) licencja na okres 12 m-cy

2 500,00 (netto), 3 075,00 (brutto)

  1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Dot. CZĘŚCI I:

Lp.

Nr oferty

KRYTERIUM Cena (100%)

Punktacja

1

I

44 117,64 (brutto) x 100 / 44 117,64 zł (brutto) = 100,00 pkt.

100,00 pkt.

2

II

44 117,64 (brutto) x 100 / 45 756,00 zł (brutto) = 96,41 pkt.

96,41 pkt.

Dot. CZĘŚCI II:

Lp.

Nr oferty

KRYTERIUM Cena (100%)

Punktacja

1

I

3 075,00 (brutto) x 100 / 3 873,27 zł (brutto) = 79,39 pkt.

79,39 pkt.

2

II

3 075,00 (brutto) x 100 / 3 075,00 zł (brutto) = 100,00 pkt.

100,00 pkt.

  1. Do realizacji części I zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę:

HDPro Sp. z o.o., ul. Barwinek 28B, 25-150 Kielce, z ceną ofertową w ujęciu rocznym zakresu podstawowego oraz prawa opcji: 35 868,00 (netto), 44 117,64 (brutto). Ww. firma spełnia wymogi podmiotowe postępowania oraz posiada wymagane doświadczenie. Oferta HDPro Sp. z o.o., ul. Barwinek 28B, 25-150 Kielce spełnia wymagania specyfikacji zapytania ofertowego i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia, w związku z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

  1. Do realizacji części II zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę:

INFOMECH Janusz Mizera, ul. Okulickiego 95, 37-450 Stalowa Wola z ceną ofertową: 2500,00 (netto), 3075,00 (brutto). Oferta firmy INFOMECH Janusz Mizera, ul. Okulickiego 95, 37-450 Stalowa Wola spełnia wymagania specyfikacji zapytania ofertowego i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia, w związku z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

  1. Umowa z firmą HDPro Sp. z o.o., ul. Barwinek 28B, 25-150 Kielce w zakresie części I zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu 10.02.2023 r.

  1. Umowa z firmą INFOMECH Janusz Mizera, ul. Okulickiego 95, 37-450 Stalowa Wola w zakresie części II zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu 10.02.2023 r.


Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Aneta Garanty 2023-02-09
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-02-09 12:56:30
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-02-09 12:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-02-09 13:01:05
Liczba wyświetleń: 66
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-09 13:01:05 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-02-09 12:56:30 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2023-02-09 12:55:02 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
        Porównaj