Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-6/23 na zad. pn.: Przygotowanie do druku i wydanie materiałów pokonferencyjnych, recenzowanych pt. „Dolne Nadsanie. Problematyka tożsamości i dziedzictwa kulturowego mikroregion dolnosański

 

MR–AG–ZO–312–6/23                                                                                                    Stalowa Wola, 28.04.2023

 

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-6/23 zgodnie z regulaminem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na:

Przygotowanie do druku i wydanie materiałów pokonferencyjnych, recenzowanych pt. „Dolne Nadsanie. Problematyka tożsamości i dziedzictwa kulturowego mikroregion dolnosańskiego. Materiały pokonferencyjne dla Muzeum Regionalnego

 

I.       Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.03.2023 r.

II.      Zaproszenie do złożenia oferty wraz z zapytaniem ofertowym zostało także wysłane pocztą elektroniczną do 5 Wykonawców w dniu 17.03.2023 r.

III.    Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28.03.2023 r. godz. 12.00 wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta nr 1:

Wydawnictwo DiG I. Dacka-Górzyńska, S. Górzyński Sp. J.

cena: 15 613,50 zł (brutto)

słownie: piętnaście tysięcy sześćset trzynaście zł 50/100

 

Oferta nr 2:

Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ul. Kościuszki 142, 50-439 Wrocław

cena: 22 890,00 zł (brutto)

słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt zł 00/100

 

Oferta nr 3:

Edyta Wojciechowska-Jadczak E-BIT, Kołowa 42, 03-536 Warszawa

OFERTA ODRZUCONA

 

IV.  Zamawiający odrzucił ofertę firmy Edyta Wojciechowska-Jadczak E-BIT, Kołowa 42, 03-536 Warszawa, gdyż Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego do wyjaśnienia treści oferty w zakresie posiadanego doświadczenia. Podobnie Wykonawca nie odpowiedział na pytania Zamawiającego w zakresie kosztów recenzenta. Zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia MR–AG–ZO–312–6/23 Wykonawca powinien zlecić wykonanie dwóch recenzji, przy czym recenzentem publikacji naukowej może być pracownik naukowy z tytułem doktora, doktora habilitowanego lub profesora, zaś recenzowanie tekstów powinno odbywać się według modelu, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

 

V.      Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Lp.

Nr oferty

KRYTERIUM Cena (100%)

Punktacja

1

I

15 613,50 (brutto) x 100 / 15 613,50 zł (brutto) = 100,00

100,00 pkt.

2

II

15 613,50 (brutto) x 100 / 22 890,00 zł (brutto) = 68,21

68,21 pkt.

3

III

OFERTA ODRZUCONA

-

 

VI.    Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Wydawnictwo DiG I. Dacka-Górzyńska, S. Górzyński Sp. J., z ceną ofertową 15 613,50 zł (brutto). Ww. firma posiada wymagane doświadczenie w związku z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-04-28
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-04-28 09:47:08
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-04-28 09:00:00
Liczba wyświetleń: 92
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-28 09:47:08 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj