TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Modyfikacja Regulaminu Konkursu z dnia 20.10.2020

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
Nr sprawy: MR-AG-K-312-1/20

MODYFIKACJA
Dotyczy konkursu na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
W związku ze zmianą w składzie członków Jury Konkursowego, wprowadza się następującą modyfikację w Regulaminu konkursu oraz Załącznika nr 2 do Regulaminu:
 
ZMIANA 1
W Regulaminie:
Było:
 1. Do przeprowadzenia Konkursu zostało powołane Jury Konkursowe w składzie:
 1. Lucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 2. Anna Szporek - Pracownik Działu Promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 3. Wioleta Nawrocka - Pracownik Działu Promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 4. Marzena Kościołek - Tofil - Specjalista ds. promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 5. Marcin Młynarski - Specjalista ds. zamówień publicznych i promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 6. Anna Król - Historyk sztuk, kurator wystaw
 7. Małgorzata Gurowska - Prof. ASP
 8. Ewa Solarz - Historyk sztuki, kurator wystaw
 9. Jakub Woynarowski – Artysta, grafik
 
Po modyfikacji z dnia 20.10.2020 jest:
1. Do przeprowadzenia Konkursu zostało powołane Jury Konkursowe w składzie:
 1. Anna Szporek - Pracownik Działu Promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 2. Wioleta Nawrocka - Pracownik Działu Promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 3. Marzena Kościołek - Tofil - Specjalista ds. promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 4. Marcin Młynarski - Specjalista ds. zamówień publicznych i promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 5. Anna Król - Historyk sztuk, kurator wystaw
 6. Małgorzata Gurowska - Prof. ASP
 7. Ewa Solarz - Historyk sztuki, kurator wystaw
 8. Jakub Woynarowski – Artysta, grafik
 
ZMIANA 2
W Załączniku nr 2 do Regulaminu:
Było (dot. Etapu I konkursu)
Uzyskane oceny od poszczególnych członków Jury konkursowego będą podlegały sumowaniu. Maksymalna liczna punktów możliwych do uzyskania to 21 pkt * 9 (członków Jury) = 189 pkt.  Jeżeli prace najwyżej ocenione uzyskają równą sumaryczną liczbę punktów – Jury konkursowe przeprowadzi porównawczą ocenę prac o równej liczbie punktów.
Po modyfikacji z dnia 20.10.2020 jest: (dot. Etapu I konkursu)
Uzyskane oceny od poszczególnych członków Jury Konkursowego będą podlegały sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania od jednego członka Jury Konkursowego w trzech podkryteriach to 9 pkt. (3 podkryteria x 3 pkt = 9 pkt). Maksymalna liczna punktów możliwych do uzyskania od 8 członków Jury Konkursowego: 9 pkt x 8 (członków Jury) = 72 pkt. Jeżeli prace najwyżej ocenione uzyskają równą sumaryczną liczbę punktów – Jury konkursowe przeprowadzi porównawczą ocenę prac o równej liczbie punktów.
 
 
ZMIANA 3
W Regulaminie:
Było:
§ 5
TERMINY
 1. Nadsyłanie portfolio – do 15.10.2020, do godziny 23:59.
 2. Rozstrzygnięcie I etapu konkursu – do 20.10.2020. (wybranie przez Jury 3 projektantów/firm projektowych oraz zaproszenie ich do udziału w II etapie Konkursu).
 3. Przygotowanie wstępnych koncepcji identyfikacji wizualnej przez wybranych 3 projektantów/ studia projektowe – do 25.11.2020.
 4. Wyłonienie zwycięzcy – do 30.11.2020.
 
Po modyfikacji z dnia 20.10.2020 jest:
§ 5
TERMINY
 1. Nadsyłanie portfolio – do 15.10.2020, do godziny 23:59.
 2. Rozstrzygnięcie I etapu konkursu – do 23.10.2020. (wybranie przez Jury 3 projektantów/firm projektowych oraz zaproszenie ich do udziału w II etapie Konkursu).
 3. Przygotowanie wstępnych koncepcji identyfikacji wizualnej przez wybranych 3 projektantów/ studia projektowe – do 25.11.2020.
 4. Wyłonienie zwycięzcy – do 30.11.2020.
 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Lucyna Mizera 2020-10-20
Opublikował w BIP: Marcin Młynarski 2020-10-20 17:19:00
Modyfikował: Marcin Młynarski 2020-10-21 15:19:43
Liczba wyświetleń: 4056
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2020-10-21 15:19:43 Utworzono treść Marcin Młynarski Szukaj
        Porównaj