TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Modyfikacja Regulaminu

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
Nr sprawy: MR-AG-K-312-1/20
 

MODYFIKACJA

 
Dotyczy konkursu na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.


W związku ze zmianą w składzie członków Jury Konkursowego, wprowadza się następującą modyfikację w Regulaminie konkursu oraz Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu:

W Regulaminie:
Było:
 1. Do przeprowadzenia Konkursu zostało powołane Jury Konkursowe w składzie:
 1. Lucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 2. Anna Szporek - Pracownik Działu Promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 3. Wioleta Nawrocka - Pracownik Działu Promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 4. Marzena Kościołek - Tofil - Specjalista ds. promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 5. Marcin Młynarski - Specjalista ds. zamówień publicznych i promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 6. Anna Król - Historyk sztuk, kurator wystaw
 7. Małgorzata Gurowska - Prof. ASP
 8. Ewa Solarz - Historyk sztuki, kurator wystaw
Po modyfikacji z dnia 7.10.2020 jest:
1. Do przeprowadzenia Konkursu zostało powołane Jury Konkursowe w składzie:
 1. Lucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 2. Anna Szporek - Pracownik Działu Promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 3. Wioleta Nawrocka - Pracownik Działu Promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 4. Marzena Kościołek - Tofil - Specjalista ds. promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 5. Marcin Młynarski - Specjalista ds. zamówień publicznych i promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 6. Anna Król - Historyk sztuk, kurator wystaw
 7. Małgorzata Gurowska - Prof. ASP
 8. Ewa Solarz - Historyk sztuki, kurator wystaw
 9. Jakub Woynarowski – Artysta, grafik
 
W Załączniku nr 2 do Regulaminu:
Było:
Uzyskane oceny od poszczególnych członków Jury konkursowego będą podlegały sumowaniu. Maksymalna liczna punktów możliwych do uzyskania to 21 pkt * 7 (członków Jury) = 147 pkt. Jeżeli prace najwyżej ocenione uzyskają równą sumaryczną liczbę punktów – Jury konkursowe przeprowadzi porównawczą ocenę prac o równej liczbie punktów.

Po modyfikacji z dnia 7.10.2020 jest:
Uzyskane oceny od poszczególnych członków Jury konkursowego będą podlegały sumowaniu. Maksymalna liczna punktów możliwych do uzyskania to 21 pkt * 9 (członków Jury) = 189 pkt.  Jeżeli prace najwyżej ocenione uzyskają równą sumaryczną liczbę punktów – Jury konkursowe przeprowadzi porównawczą ocenę prac o równej liczbie punktów.
 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Lucyna Mizera 2020-10-07
Opublikował w BIP: Marcin Młynarski 2020-10-07 13:35:00
Modyfikował: Marcin Młynarski 2020-10-07 11:35:53
Liczba wyświetleń: 4049
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2020-10-07 11:35:53 Utworzono treść Marcin Młynarski Szukaj
        Porównaj