Ogłoszenie o konkursie na SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI


 
 
Biuletyn Informacji Publicznej
 
O G Ł O S Z E N I E   O   K O N K U R S I E
 
 
 
 1. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Aneta Garanty zaprasza do udziału w otwartym konkursie na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie Zwycięzcy, któremu Organizator zleci opracowanie nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej Muzeum.
 3. Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy i ogólnopolski.
 4. Konkurs jest adresowany do: osób prawnych, spółek osobowych, i do pełnoletnich osób fizycznych, będących profesjonalistami w zakresie projektowania graficznego, a także do studentów kierunków związanych z projektowaniem graficznym, działających zarówno indywidualnie, jak i zespołach projektowych, zwanych dalej „Projektantami”.
 5. Terminy:
 1. Nadsyłanie portfolio – do 7.11.2021, do godziny 23:59.
 2. Rozstrzygnięcie I etapu konkursu – do 15.11.2021. (wybranie przez Jury Konkursowe 3 projektantów/firm projektowych oraz zaproszenie ich do udziału w II etapie Konkursu).
 3. Przygotowanie prac konkursowych identyfikacji wizualnej przez wybranych 3 projektantów/ studia projektowe – do 5.12.2021, do godziny 23:59.
 4. Wyłonienie zwycięzcy – do 20.12.2021.
 5. Przygotowanie pełnej identyfikacji wizualnej zgodnej z Załącznikiem nr 1 przez zwycięzcę: do 30 dni po podpisaniu umowy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania Konkursu poza wymienione w punkcie 1-4 terminy, o czym poinformuje Uczestników Konkursu każdego z osobna za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail, jak również poprzez zamieszczenie zmian Regulaminu na stronie internetowej.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu oraz załącznikach do Regulaminu. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.bip.muzeum.stalowawola.pl/
 
 
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Zakres identyfikacji wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Załącznik nr 2 - Kryteria oceny w I i II etapie konkursu
Załącznik nr 3 - Projekt umowy z Finalistą
Załącznik nr 4 - Projekt umowy ze Zwycięzcą

Załącznik A - struktura Muzeum (schemat)
Załącznik B - logo Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
Załącznik C - przykłady zastosowania identyfikacji wizualnej Muzeum COP
 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Aneta Garanty 2021-10-20
Opublikował w BIP: Marcin Młynarski 2021-10-20 14:53:00
Modyfikował: Marcin Młynarski 2021-10-21 07:32:30
Liczba wyświetleń: 4057
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-10-21 07:32:30 Dodano plik - Regulamin konkursu _identyfikacja_20.10.2021.pdf do treści Marcin Młynarski Szukaj
2021-10-21 07:31:59 Usunięto plik - Identyfikacja Muzeum COP_przykłady.pdf z treści Marcin Młynarski Szukaj
2021-10-21 06:33:22 Dodano plik - Identyfikacja Muzeum COP_przykłady.pdf do treści Marcin Młynarski Szukaj
2021-10-21 06:32:12 Dodano plik - Identyfikacja Muzeum COP_przykłady.pdf do treści Marcin Młynarski Szukaj
2021-10-21 06:31:44 Usunięto plik - Regulamin konkursu _identyfikacja_20.10.2021.pdf z treści Marcin Młynarski Szukaj
2021-10-21 06:31:35
 • Zmieniono treść dokumentu
Marcin Młynarski Szukaj
2021-10-20 12:53:10 Utworzono treść Marcin Młynarski Szukaj
        Porównaj