Ogłoszenie o przetargu Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 7/23 na zadanie pn.: Świadczenie usług sprzątania Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 

NAZWA ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług sprzątania Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 

Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 7/23

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu strony internetowej  https://ezamowienia.gov.pl/

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-b48fc1fb-31f6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

 

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4.08.2023 r. pod nr 2023-BZP 00341863-01.

 

 

DATA OGŁOSZENIA: 4.08.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.08.2023 godz. 12:00.  

 

 

Spis załączników:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

 

1)      SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERRTOWY Załącznik nr 1

2)      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 2

3)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3

4)      Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia Załącznik nr 4

5)      Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby Załącznik nr 5

6)      Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 6

7)      Wzór umowy Załącznik nr 7

8)      Wykaz osób-kadry Wykonawcy Załącznik nr 8

9)      Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 9

10)   Oświadczenie Wykonawcy dot. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. Załącznik nr 10

 

Załącznik A:  Opis przedmiotu zamówienia OPZ

Załącznik B: Fotografie Muzeum COP

Załącznik C: Wykaz pojemników TORK w toaletach Muzeum COP

 

 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-08-04
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-08-04 15:36:51
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-08-04 14:50:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-08-16 12:50:10
Liczba wyświetleń: 102
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-08-16 12:50:10 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-08-04 15:36:51 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj