OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ. Nr sprawy MR-D-3122-KULTURA-5/23

 

Stalowa Wola, dnia 9.08.2023

MR-D-3122-KULTURA-5/23

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

 

 

Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 3, prowadzone przez Miasto Stalowa Wola, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 poz. 194) w zw. z art. 11 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na Wykonywanie obowiązków Edukatora prowadzącego zajęcia warsztatowe w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - w celu realizacji programu kulturalno-edukacyjnego Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli w ramach projektu pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”.

 

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie w ramach projektu „Rewaloryzacja modernistycznych prowadzenia warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby oferty edukacyjnej Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”.

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach oferty edukacyjnej Muzeum COP, nastawionych na kształtowanie postaw innowacyjnych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Elementami tej oferty będą m.in.:

 

• Laboratorium Fabryczne – program cykliczny nastawiony na kształtowanie kompetencji technicznych, wzmacniające cechy innowacyjne,

• Majsterkownia – program w ramach, którego każdy będzie mógł wykazać się innowacyjnością przy wykorzystaniu udostępnionych narzędzi.

 

Wykonawca powinien spełniać łącznie następujące warunki:

1.     Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne

2.    Doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych w dziedzinie techniki (obróbki materiałów np. drewno, metal, i inne)

 1. kreatywność, komunikatywność,
 2. umiejętność pracy z grupą, dobry kontakt z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi,
 3. umiejętności manualne,
 4. samodzielność i dobra organizacja,
 5. dyspozycyjność (w ramach wzajemnie ustalonych zasad: dopuszcza się prowadzenie zajęć w godzinach popołudniowych i w weekendy – do ustalenia z Dyrektorem Muzeum),

 

Zakres obowiązków edukatora/osoby prowadzącej warsztaty:

 • prowadzenie warsztatów znajdujących się w ofercie Muzeum COP, w dni ustalone ze zlecającym (w przeważającej części praca z dziećmi/młodzieżą),
 • prowadzenie zajęć z majsterkowania i różnych prac ręcznych z wykorzystaniem narzędzi i rozmaitych materiałów, np. drewna, zajęcia wprowadzające uczestników w świat techniki, rozwijające potencjał innowacyjności,
 • prowadzenie i zaangażowanie w organizację zajęć i wydarzeń o charakterze okolicznościowym, okazjonalnym, weekendowym,
 • przygotowywanie i realizacja scenariuszy zajęć (mile widziane autorskie scenariusze) według tematyki i programu przyjętych przez zlecającego.
 • przygotowanie i prowadzenie warsztatów tematycznych związanych z wystawami czasowymi;

 

Mile widziane doświadczenie pracy na stanowiskach:

 • Nauczyciel zajęć techniczno - praktycznych
 • Instruktor zajęć techniczno - praktycznych
 • Edukator w dziedzinach technicznych 

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE WYKONAWCĘ USŁUG

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli będzie przekazywało telefonicznie lub e-mailowo zapotrzebowanie na wykonanie usług z trzydniowym wyprzedzeniem.

Przewidywana ilość do 20 godzin tygodniowo (uzależnione od zapotrzebowania-rezerwacji).

Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2025  r.

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy niezwłocznie po pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania.

 

Szczegóły zamówienia dostępne w ZAPYTANIU OFERTOWYM opublikowanym na stronie internetowej BIP Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli pod nr sprawy MR-D-3122-KULTURA-5/23.

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-08-25
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-08-25 09:01:41
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-08-09 15:25:00
Liczba wyświetleń: 49
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-08-25 09:01:41 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj