OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NR MR-D-3122-KULTURA-4/23

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

MR-D-3122-KULTURA-4/23

 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81

https://www.muzeum.stalowawola.pl/

II. Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia

Ogłoszenie zamieszczane na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194).

Zamówienie jest wyłączone z konieczności stosowania przy jego udzieleniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.):

a)    działalność kulturalna związana z organizacją wystaw*, koncertów*, konkursów*, festiwali*, widowisk*, spektakli teatralnych*,

b)    przedsięwzięcie z zakresu edukacji kulturalnej,

c)     gromadzenie materiałów bibliotecznych przez biblioteki,

d)    gromadzenie muzealiów,

e)    działalność archiwalna związana z gromadzeniem materiałów archiwalnych

III. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego

Wykonywanie obowiązków Edukatora prowadzącego zajęcia warsztatowe w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.

IV. Nazwa (firma)* imię i nazwisko* wykonawcy, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia*  Informacja o nieudzieleniu zamówienia i jego przyczynach*

W dniu 1.09.2023 została zawarta umowa z:  P. Agatą Partyka.  

V. Data sporządzenia ogłoszenia: 1.09.2023 r.

VI. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w Biuletynie Informacji Publicznej: 1.09.2023 r.

*niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć właściwe

 

 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-09-01
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-09-01 14:30:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-09-01 14:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-09-27 13:56:45
Liczba wyświetleń: 42
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-27 13:56:45 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-09-01 14:30:00 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj