OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ. NR POSTĘPOWANIA: MR-D-3122-KULTURA-9/23

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

MR-D-3122-KULTURA-9/23

 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81

https://www.muzeum.stalowawola.pl/

 

II. Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia

Ogłoszenie zamieszczane na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194).

Zamówienie jest wyłączone z konieczności stosowania przy jego udzieleniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.):

a) działalność kulturalna związana z organizacją wystaw*, koncertów*, konkursów*, festiwali*, widowisk*, spektakli teatralnych*,

b) przedsięwzięcie z zakresu edukacji kulturalnej,

c) gromadzenie materiałów bibliotecznych przez biblioteki,

d) gromadzenie muzealiów,

e) działalność archiwalna związana z gromadzeniem materiałów archiwalnych

 

III. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego

 

Zakup obrazu autorstwa Alfonsa Karpińskiego pt.: Odpoczynek – Hula Hop, ok. 1957, olej tektura.

 

IV. Nazwa (firma)* imię i nazwisko* wykonawcy, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia*  Informacja o nieudzieleniu zamówienia i jego przyczynach*

 

W dniu 8.09.2023 umowa sprzedaży została zawarta z podmiotem: Rempex Sp. z o.o., ul. Barcicka 38,

01-839 Warszawa.

 

V. Data sporządzenia ogłoszenia: 25.09.2023 r.

 

VI. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w Biuletynie Informacji Publicznej: 25.09.2023 r.

 

*niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć właściwe

 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-09-25
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-09-25 11:43:37
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-09-25 11:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-09-25 11:47:06
Liczba wyświetleń: 59
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-25 11:47:06 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-09-25 11:43:37 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj